Dalgacık Ve Spektral Analiz Yöntemlerinin Birleşimi İle Elektrik Motorlarında Arıza Tanısına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güllülü, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son senelerde en önemli işaret işleme tekniklerinden biri olan çoklu-çözünürlüklü dalgacık analizi tanıtılmıştır. Bu anlamda arıza tanısındaki bir uygulama olarak elektrik motorlarında rulman arıza tanısı ele alınmıştır. Elektrik motorunun bozuk durumu için akım işareti dalgacık ve spektral analiz yöntemlerinin birleşimi ile incelenmiştir. Aynı akım işareti için güç spektrumu yoğunluğu hesaplanmış ve kullanılan yöntemle karşılaştırılması yapılmıştır.
In this study, one of the most important signal processing techniques (multi- resolutional wavelet analysis) is introduced. The faults for the electric motor bearings are chosen for the fault detection application. The motor current signal is processed by a combination of the wavelet and spectral analysis techniques. The results obtained from this analysis is compared with the results of the spectral analysis of the same motor current signal.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Öngörülü Bakım, Dalgacık Analizi, Spektral Analiz, Predictive Maintenance, Wavelet Analysis, Spectral Analysis
Alıntı