Yönetim Bilişim Sistemleri: İnternet Servis Sağlayıcılığında Abone Yönetim Sistemi Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mersin, Doğan Necip
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışamada Yönetim Bilişim Sistemleri genel olarak ele alınmış, evrimi ve kapsamı açıklanmıştır. Uygulama olarak günümüzün hızla gelişen sektörlerinden İnternet Servis Sağlayılığı sektöründe abonelerin, kayıt, tahakkuk, tahsilat, çağrı merkezi işlemleri, yardım masası işlemlerinin tümünü kapsayan bir Abone Yönetim Sistemi tasarlanması ve kurulması gerçekleştrilmiştir. Bu çalışmada tasarlanan model kablolu televizyon, elektrik, su, doğalgaz gibiçok sayıda abone bilgilerinin işlenmesini gerektiren sektörlerde de uygulanabilir.
In this project Management Information Systems are analyzed in detail. A subscriber management system is designed and implemented for an Internet Service Provider. This project covers all the functions for subscribers including Call Center operations, Help Desk operatins, rating, billing and invoicing. The designed solution can be applied to other sectors like cable modem, utilities, pay TV, leased line services too.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Yönetim Bilişim Sistemleri, MIS, Abone Yönetim Sistemleri, İnternet Servis Sağlayıcılığı, Management Information System, MIS, Subscriber Management System, Internet Service Provider
Alıntı