Türkiye’de Tar Eğitiminde Görülen Problemler Ve Çözüm Yolları

dc.contributor.advisor Koç, Adnan tr_TR
dc.contributor.author Turunç, Ahmet Serhat tr_TR
dc.contributor.authorID 306681 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music  en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:08:04Z
dc.date.available 2017-01-19T12:08:04Z
dc.date.issued 2011
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011 en_US
dc.description.abstract Tar, Azerbaycan ve İran başta olmak üzere, Yakın Asya ülkelerinin bir bölümünde ve Türkiye'de Kars, Iğdır ve civarında yaygın olarak çalınan telli ve mızraplı bir halk çalgısıdır. 1960'lı yıllardan itibaren Türk halk müziği profesyonel icralarında kullanılmaya başlanan bu çalgının Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarında eğitiminin verilebilmesi ise, 1976'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarının kurulmasından sonra mümkün olabilmiştir. Bu çalışma, Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarında gerçekleştirilmekte olan tar eğitiminde yaşanan problemlerin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi, belirlenen problemlerin sebep-sonuç ilişkileri kurularak sınıflandırılması ve bu problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan teorik ve pratik çözüm yollarının ortaya konulması maksadıyla hazırlanmıştır. Böylelikle, Türkiye'de nitelikli ve çağdaş eğitim kıstaslarına uygun bir tar eğitiminin oluşturulabilmesi adına temel ilkeler belirlenmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The tar is a stringed folk instrument that is struck with a plectrum. It is played widely in Azerbaijan and Iran, various areas in the Near East, and in the Turkish cities as Kars, Iğdır and surrounding areas. Since 1960, the instrument has been used in the professional performance of Turkish folk music, and with the establishment of the State Conservatory of Turkish Music at Istanbul Technical University (ITU) in 1976, a formal institution has provided training on the tar. The purpose of this study is to determine what problems there are in tar education in the formal training institutions in Turkey, to classify these problems with regard to causal relationships, and to provide theoretical and practical solutions. With this information we can define the basic principles with which to organize qualified, modern training in the instrument in Turkey. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12656
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Azerbaycan tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Eğitim sorunları tr_TR
dc.subject Müzik aletleri tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Tar tr_TR
dc.subject Türk halk müziği tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Çalgı eğitimi tr_TR
dc.subject İran tr_TR
dc.subject Azerbaijan en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Education problems en_US
dc.subject Musical instrument en_US
dc.subject Music education en_US
dc.subject Tar en_US
dc.subject Turkish folk music en_US
dc.subject Turkey en_US
dc.subject Instrumental education en_US
dc.subject İran en_US
dc.title Türkiye’de Tar Eğitiminde Görülen Problemler Ve Çözüm Yolları tr_TR
dc.title.alternative Problems Observed In Tar Education In Turkey And Solutions en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
405963006.pdf
Boyut:
20.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama