Marina İşletmeleri Yapı Tipolojisi İlişkileri

dc.contributor.advisor Şener, Sinan Mert tr_TR
dc.contributor.author İlhan, Kıvanç tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-09-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:03:34Z
dc.date.available 2015-05-28T14:03:34Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Yat turizminin önemli bir parçası olan marinalar, dünyada ve Türkiye’de yaklaŞık olarak benzer bileŞenlere ve tesislere sahip olsalar da bulundukları coğrafyanın Şekillendirdiği kıyı çizgilerinin özellikleri nedeniyle deniz üstü tesislerinde farklı Şekillerde tasarlanırlar. Çalışma Türkiye kıyılarında konumlanmış 20 farklı marinanın tipolojik biçimlenişini belirlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın ikinci bölümünde marinaların varoluş sebepleri olan yatlar, yatçılık ve yat turizmi kavramlarından bahsedilmiş, konuyla ilgili prosedürler, yat turizminin dünyadaki ve özellikle Türkiye’deki gelişimi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, marinaların dünyadaki ve Türkiye’deki süreçleri açıklanarak, tipoloji belirlemede önemli rol oynayabilecek sınıflandırma konusu, marina yatırımcıları, yatırım aracı olarak marinalar ve marinaların pazarlama stratejilerinden söz edilmiştir. Planlamanın belirleyici kısmı olan bürokratik süreç ve hukuki prosedürler ile iskele yapım teknikleri ve marinalarda bulunması gereken tesislere marina tasarım ilkeleri başlıklı dördüncü bölümde yer verilmiştir. Beşinci bölümde Türkiye’nin marinacılık konusunda rakipleri olarak sayılabilecek Akdeniz ülkeleri olan İtalya, Fransa ve Yunanistan marinalarından örnekler seçilmiş ayrıca Türkiye’deki uygulanmış 3 marina projesine bu bölümde yer verilerek söz konusu marinaların sahip olduğu tesisler ve müşterilerine verdikleri hizmetler tespit edilmiştir. Sonuç ve değerlendirme bölümü ise Türkiye’de yer alan 30’a yakın marinadan kapasite ve bağlama kapasiteleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş 20 adetinin kıyı üzerindeki biçimlenişlerine göre TiP 1, TiP 2, TiP 3 ve TiP 4 olmak üzere 4 farklı tipte sınıflandırılmasını içermektedir. Ayrıca bu sınıflandırma dahilinde sahip oldukları imkân, tesisler ve verdikleri hizmetler bakımından incelenen tiplerin ortak ya da farklı yönleri ortak konulmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The marinas are of great importance in yacht tourism and eventhough they consist of similar compounds and facilities all around the globe as well as in Turkey , each and everyone of them are designed individually, different from one and another according to the properties of coastal lines formed by the geographic elements. The objective of this study is to determine the typology of the various marinas situated in Turkish coasts. Within this context, in the second part the yachts which are the very basic reason of the marinas existance, the yacht industry and yacht tourism concept is mentioned. In addition to this the procedures related with the subject and the development of the yacht tourism around the world and especially in Turkey is explained in detail. In the third part, the process of building marinas around the world and in Turkey, the issue of classifying in identfying typology, the investors of marinas, marinas as means of investment and the marketing strategies of marinas are also referred. The bureaucratic process and the legal procedures which consist the determinative part of planning and the construction techniques of the ports and the principles of marina design for the obligatory facilities are mentioned in chapter four. In the fifth part, examples of marinas are chosen from countries such as Greece, Italy and France which might be considered as rivals in marining for Turkey. Three marina projects applied in Turkey is also mentioned and the facilities those very marinas possess and the type of service they provide for their costumers is thoroughly analysed. In the evaluation and the resulting part , the classification of the 20 marinas chosen from approximately 30 marinas existing in Turkey according to their capacity of number of boats anchored and their capacity in general which were determined by the coastal properties they were in and these were classified as Type 1, Type 2, Type 3 and Type 4. Within this kind of classification, the opportunities, the facilities and the service these marinas provide is examined according to the types they belong considering their similarity and differeneces they have in common. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3551
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject marinalar tr_TR
dc.subject yat limanı tr_TR
dc.subject tipoloji tr_TR
dc.subject marinas en_US
dc.subject yacht harbours en_US
dc.subject typology en_US
dc.title Marina İşletmeleri Yapı Tipolojisi İlişkileri tr_TR
dc.title.alternative Marinas And Typological Relations en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8888.pdf
Boyut:
3.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama