Akçabat Erkek Horonları

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Konak, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Türk Halk oyunları, Türkiye, Trabzon, Turkish Folk dancing, Turkey, Trabzon
Alıntı