Yönetim bilişim sistemlerinde etkinlik

dc.contributor.advisor Özok, Ahmet Fahri
dc.contributor.author Bıçakçı, Lüsan
dc.contributor.authorID 21811
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-03-16T05:50:46Z
dc.date.available 2023-03-16T05:50:46Z
dc.date.issued 1992
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
dc.description.abstract Veri (Data), bir veya daha fazla işleyici'den (Processor) geçirilerek o iş ile ilgili kişiye bir anlam ve değer ifade edecek gerçeklerdir, bilgiye dönüştürülürler. Bir organizasyonda her an binlerce veri ortaya çıkar, fakat bunlardan anlamlı ola bilecek bir kısmı seçilerek işlenir. Karar verici durumundaki kişiler veriyi değil, bilgi'yi (Information) kullanırlar. Bir Yönetim Bilişim Sistemi-YBS (Management Information Systems-MIS), yetkili kişilere o organizasyonla ilgili veri ve ya bilgiyi zamanında sağlayan bir sistemdir. Bir YBS çalışma sı k bileşenden meydana gelir: (1) Transaction İşleme Sistemle- ri-TÎS (Transaction Processiag Systems-TPS), (2) Bilgi Raporlama Sistemleri-BRS (Information Reporting Systems-IRS), (3) Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Syatems-DSS) ve (4) Ofis Otomasyonu-00 (Office Aut ornat ion-OA). Günümüz organizasyonlarında bilgi, günlük ve rutin iş lerin yerine getirilmesinde değil stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır. Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management), bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı yönetim şeklidir. Küçük ölçekli organizasyonlar dahi günümüzde bilgisayar tetralli bilişim sistemleri kurma ve yararlanma çabasındadırlar. Bu çabaların büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi bu sistemlerin 'Etkinlik' bakımından zayıf olmaları dır. Etkinlik(Effectiveness), organizasyonun ihtiyaç ve şartlarına uygun olan bilişim sisteminin seçimi ve uygulamasıdır. tr_TR
dc.description.abstract Information technologies are today not only impacting the processing of data but also influencing the way people work at their jobs, the kinds «f products that the firm produces, and the manner in which many businesses compete* Information processing has become for many organizations, a matter ©f strategic importance. Information, in many organizations, is key resource. The growing role of information as a key organizational resource has made the study of information systems vital. Vir tually all managers need to manipulate information as part of their jobs. By studying the processes that cause information to be needed, gathered, manipulated, stored and used. These people can develope strategies and tools to make themselves or their organizations more effective and more efficient. Effectiveness adreeses system outputs. Efficiency, on the other hand, addresses the use of resources to produce results. Being effectiveness means having done the right thing, whereas being efficient means that something was done the right way. In first chapter the need of MIS, its development and subsystems are described. A Management Information System (MIS) or Information System(IS), is a system that provides to authorized people in a timely manner either data or information relating to an organization's operations. The MIS effort in an organization is composed of four subsystems: (l) Transaction Processing Systems vii ÖZET Veri (Data), bir veya daha fazla işleyici'den (Processor) geçirilerek o iş ile ilgili kişiye bir anlam ve değer ifade edecek gerçeklerdir, bilgiye dönüştürülürler. Bir organizasyonda her an binlerce veri ortaya çıkar, fakat bunlardan anlamlı ola bilecek bir kısmı seçilerek işlenir. Karar verici durumundaki kişiler veriyi değil, bilgi'yi (Information) kullanırlar. Bir Yönetim Bilişim Sistemi-YBS (Management Information Systems-MIS), yetkili kişilere o organizasyonla ilgili veri ve ya bilgiyi zamanında sağlayan bir sistemdir. Bir YBS çalışma sı k bileşenden meydana gelir: (1) Transaction İşleme Sistemle- ri-TÎS (Transaction Processiag Systems-TPS), (2) Bilgi Raporlama Sistemleri-BRS (Information Reporting Systems-IRS), (3) Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Syatems-DSS) ve (4) Ofis Otomasyonu-00 (Office Aut ornat ion-OA). Günümüz organizasyonlarında bilgi, günlük ve rutin iş lerin yerine getirilmesinde değil stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır. Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management), bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı yönetim şeklidir. Küçük ölçekli organizasyonlar dahi günümüzde bilgisayar tetralli bilişim sistemleri kurma ve yararlanma çabasındadırlar. Bu çabaların büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi bu sistemlerin 'Etkinlik' bakımından zayıf olmaları dır. Etkinlik(Effectiveness), organizasyonun ihtiyaç ve şartlarına uygun olan bilişim sisteminin seçimi ve uygulamasıdır. ?i SUMMARY EFFECTIVENESS IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Information technologies are today not only impacting the processing of data but also influencing the way people work at their jobs, the kinds «f products that the firm produces, and the manner in which many businesses compete* Information processing has become for many organizations, a matter ©f strategic importance. Information, in many organizations, is key resource. The growing role of information as a key organizational resource has made the study of information systems vital. Vir tually all managers need to manipulate information as part of their jobs. By studying the processes that cause information to be needed, gathered, manipulated, stored and used. These people can develope strategies and tools to make themselves or their organizations more effective and more efficient. Effectiveness adreeses system outputs. Efficiency, on the other hand, addresses the use of resources to produce results. Being effectiveness means having done the right thing, whereas being efficient means that something was done the right way. In first chapter the need of MIS, its development and subsystems are described. A Management Information System (MIS) or Information System(IS), is a system that provides to authorized people in a timely manner either data or information relating to an organization's operations. The MIS effort in an organization is composed of four subsystems: (l) Transaction Processing Systems vii ÖZET Veri (Data), bir veya daha fazla işleyici'den (Processor) geçirilerek o iş ile ilgili kişiye bir anlam ve değer ifade edecek gerçeklerdir, bilgiye dönüştürülürler. Bir organizasyonda her an binlerce veri ortaya çıkar, fakat bunlardan anlamlı ola bilecek bir kısmı seçilerek işlenir. Karar verici durumundaki kişiler veriyi değil, bilgi'yi (Information) kullanırlar. Bir Yönetim Bilişim Sistemi-YBS (Management Information Systems-MIS), yetkili kişilere o organizasyonla ilgili veri ve ya bilgiyi zamanında sağlayan bir sistemdir. Bir YBS çalışma sı k bileşenden meydana gelir: (1) Transaction İşleme Sistemle- ri-TÎS (Transaction Processiag Systems-TPS), (2) Bilgi Raporlama Sistemleri-BRS (Information Reporting Systems-IRS), (3) Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Syatems-DSS) ve (4) Ofis Otomasyonu-00 (Office Aut ornat ion-OA). Günümüz organizasyonlarında bilgi, günlük ve rutin iş lerin yerine getirilmesinde değil stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır. Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management), bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı yönetim şeklidir. Küçük ölçekli organizasyonlar dahi günümüzde bilgisayar tetralli bilişim sistemleri kurma ve yararlanma çabasındadırlar. Bu çabaların büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi bu sistemlerin 'Etkinlik' bakımından zayıf olmaları dır. Etkinlik(Effectiveness), organizasyonun ihtiyaç ve şartlarına uygun olan bilişim sisteminin seçimi ve uygulamasıdır. ?i SUMMARY EFFECTIVENESS IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Information technologies are today not only impacting the processing of data but also influencing the way people work at their jobs, the kinds «f products that the firm produces, and the manner in which many businesses compete* Information processing has become for many organizations, a matter ©f strategic importance. Information, in many organizations, is key resource. The growing role of information as a key organizational resource has made the study of information systems vital. Vir tually all managers need to manipulate information as part of their jobs. By studying the processes that cause information to be needed, gathered, manipulated, stored and used. These people can develope strategies and tools to make themselves or their organizations more effective and more efficient. Effectiveness adreeses system outputs. Efficiency, on the other hand, addresses the use of resources to produce results. Being effectiveness means having done the right thing, whereas being efficient means that something was done the right way. In first chapter the need of MIS, its development and subsystems are described. A Management Information System (MIS) or Information System(IS), is a system that provides to authorized people in a timely manner either data or information relating to an organization's operations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22821
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Bilgi yönetimi tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Yönetim bilgi sistemleri tr_TR
dc.subject Information management en_US
dc.subject Management en_US
dc.subject Management information systems en_US
dc.title Yönetim bilişim sistemlerinde etkinlik
dc.title.alternative Effectiveness in management information systems
dc.type Tez
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
21811.pdf
Boyut:
4.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama