Yönetim bilişim sistemlerinde etkinlik

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Bıçakçı, Lüsan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Veri (Data), bir veya daha fazla işleyici'den (Processor) geçirilerek o iş ile ilgili kişiye bir anlam ve değer ifade edecek gerçeklerdir, bilgiye dönüştürülürler. Bir organizasyonda her an binlerce veri ortaya çıkar, fakat bunlardan anlamlı ola bilecek bir kısmı seçilerek işlenir. Karar verici durumundaki kişiler veriyi değil, bilgi'yi (Information) kullanırlar. Bir Yönetim Bilişim Sistemi-YBS (Management Information Systems-MIS), yetkili kişilere o organizasyonla ilgili veri ve ya bilgiyi zamanında sağlayan bir sistemdir. Bir YBS çalışma sı k bileşenden meydana gelir: (1) Transaction İşleme Sistemle- ri-TÎS (Transaction Processiag Systems-TPS), (2) Bilgi Raporlama Sistemleri-BRS (Information Reporting Systems-IRS), (3) Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Syatems-DSS) ve (4) Ofis Otomasyonu-00 (Office Aut ornat ion-OA). Günümüz organizasyonlarında bilgi, günlük ve rutin iş lerin yerine getirilmesinde değil stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır. Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management), bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı yönetim şeklidir. Küçük ölçekli organizasyonlar dahi günümüzde bilgisayar tetralli bilişim sistemleri kurma ve yararlanma çabasındadırlar. Bu çabaların büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi bu sistemlerin 'Etkinlik' bakımından zayıf olmaları dır. Etkinlik(Effectiveness), organizasyonun ihtiyaç ve şartlarına uygun olan bilişim sisteminin seçimi ve uygulamasıdır.
Information technologies are today not only impacting the processing of data but also influencing the way people work at their jobs, the kinds «f products that the firm produces, and the manner in which many businesses compete* Information processing has become for many organizations, a matter ©f strategic importance. Information, in many organizations, is key resource. The growing role of information as a key organizational resource has made the study of information systems vital. Vir tually all managers need to manipulate information as part of their jobs. By studying the processes that cause information to be needed, gathered, manipulated, stored and used. These people can develope strategies and tools to make themselves or their organizations more effective and more efficient. Effectiveness adreeses system outputs. Efficiency, on the other hand, addresses the use of resources to produce results. Being effectiveness means having done the right thing, whereas being efficient means that something was done the right way. In first chapter the need of MIS, its development and subsystems are described. A Management Information System (MIS) or Information System(IS), is a system that provides to authorized people in a timely manner either data or information relating to an organization's operations. The MIS effort in an organization is composed of four subsystems: (l) Transaction Processing Systems vii ÖZET Veri (Data), bir veya daha fazla işleyici'den (Processor) geçirilerek o iş ile ilgili kişiye bir anlam ve değer ifade edecek gerçeklerdir, bilgiye dönüştürülürler. Bir organizasyonda her an binlerce veri ortaya çıkar, fakat bunlardan anlamlı ola bilecek bir kısmı seçilerek işlenir. Karar verici durumundaki kişiler veriyi değil, bilgi'yi (Information) kullanırlar. Bir Yönetim Bilişim Sistemi-YBS (Management Information Systems-MIS), yetkili kişilere o organizasyonla ilgili veri ve ya bilgiyi zamanında sağlayan bir sistemdir. Bir YBS çalışma sı k bileşenden meydana gelir: (1) Transaction İşleme Sistemle- ri-TÎS (Transaction Processiag Systems-TPS), (2) Bilgi Raporlama Sistemleri-BRS (Information Reporting Systems-IRS), (3) Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Syatems-DSS) ve (4) Ofis Otomasyonu-00 (Office Aut ornat ion-OA). Günümüz organizasyonlarında bilgi, günlük ve rutin iş lerin yerine getirilmesinde değil stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır. Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management), bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı yönetim şeklidir. Küçük ölçekli organizasyonlar dahi günümüzde bilgisayar tetralli bilişim sistemleri kurma ve yararlanma çabasındadırlar. Bu çabaların büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi bu sistemlerin 'Etkinlik' bakımından zayıf olmaları dır. Etkinlik(Effectiveness), organizasyonun ihtiyaç ve şartlarına uygun olan bilişim sisteminin seçimi ve uygulamasıdır. ?i SUMMARY EFFECTIVENESS IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Information technologies are today not only impacting the processing of data but also influencing the way people work at their jobs, the kinds «f products that the firm produces, and the manner in which many businesses compete* Information processing has become for many organizations, a matter ©f strategic importance. Information, in many organizations, is key resource. The growing role of information as a key organizational resource has made the study of information systems vital. Vir tually all managers need to manipulate information as part of their jobs. By studying the processes that cause information to be needed, gathered, manipulated, stored and used. These people can develope strategies and tools to make themselves or their organizations more effective and more efficient. Effectiveness adreeses system outputs. Efficiency, on the other hand, addresses the use of resources to produce results. Being effectiveness means having done the right thing, whereas being efficient means that something was done the right way. In first chapter the need of MIS, its development and subsystems are described. A Management Information System (MIS) or Information System(IS), is a system that provides to authorized people in a timely manner either data or information relating to an organization's operations. The MIS effort in an organization is composed of four subsystems: (l) Transaction Processing Systems vii ÖZET Veri (Data), bir veya daha fazla işleyici'den (Processor) geçirilerek o iş ile ilgili kişiye bir anlam ve değer ifade edecek gerçeklerdir, bilgiye dönüştürülürler. Bir organizasyonda her an binlerce veri ortaya çıkar, fakat bunlardan anlamlı ola bilecek bir kısmı seçilerek işlenir. Karar verici durumundaki kişiler veriyi değil, bilgi'yi (Information) kullanırlar. Bir Yönetim Bilişim Sistemi-YBS (Management Information Systems-MIS), yetkili kişilere o organizasyonla ilgili veri ve ya bilgiyi zamanında sağlayan bir sistemdir. Bir YBS çalışma sı k bileşenden meydana gelir: (1) Transaction İşleme Sistemle- ri-TÎS (Transaction Processiag Systems-TPS), (2) Bilgi Raporlama Sistemleri-BRS (Information Reporting Systems-IRS), (3) Karar Destek Sistemleri-KDS (Decision Support Syatems-DSS) ve (4) Ofis Otomasyonu-00 (Office Aut ornat ion-OA). Günümüz organizasyonlarında bilgi, günlük ve rutin iş lerin yerine getirilmesinde değil stratejik bir silah olarak kullanılmaktadır. Bilgi Kaynağı Yönetimi (Information Resource Management), bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı yönetim şeklidir. Küçük ölçekli organizasyonlar dahi günümüzde bilgisayar tetralli bilişim sistemleri kurma ve yararlanma çabasındadırlar. Bu çabaların büyük kısmı başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi bu sistemlerin 'Etkinlik' bakımından zayıf olmaları dır. Etkinlik(Effectiveness), organizasyonun ihtiyaç ve şartlarına uygun olan bilişim sisteminin seçimi ve uygulamasıdır. ?i SUMMARY EFFECTIVENESS IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Information technologies are today not only impacting the processing of data but also influencing the way people work at their jobs, the kinds «f products that the firm produces, and the manner in which many businesses compete* Information processing has become for many organizations, a matter ©f strategic importance. Information, in many organizations, is key resource. The growing role of information as a key organizational resource has made the study of information systems vital. Vir tually all managers need to manipulate information as part of their jobs. By studying the processes that cause information to be needed, gathered, manipulated, stored and used. These people can develope strategies and tools to make themselves or their organizations more effective and more efficient. Effectiveness adreeses system outputs. Efficiency, on the other hand, addresses the use of resources to produce results. Being effectiveness means having done the right thing, whereas being efficient means that something was done the right way. In first chapter the need of MIS, its development and subsystems are described. A Management Information System (MIS) or Information System(IS), is a system that provides to authorized people in a timely manner either data or information relating to an organization's operations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Anahtar kelimeler
Bilgi yönetimi, Yönetim, Yönetim bilgi sistemleri, Information management, Management, Management information systems
Alıntı