Kamu Sektöründe Birlikte Çalışabilirlik Ve Açık Standartlar

dc.contributor.advisor Cerit, Bülent tr_TR
dc.contributor.author Çalık, Seval tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:23Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:23Z
dc.date.issued 2010-02-15 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında, eDevlet uygulamalarında birlikte çalışabilirliğin önemine vurgu yapılarak, bu işlevselliği sağlayacak olan açık standartlar konusu araştırılmıştır. Açık standartların, gün geçtikçe yakınlaşan bilgi ve iletişim çağında giderek daha çok önem kazandığı, gelişimi tetiklediği ve “açık” sistemlerin temel yapı taşını oluşturduğu görülmektedir. Kamu kurumları arasında veya dışında yüksek oranda birlikte çalışabilirlik ancak bu standartlara uyumla sağlanabilmektedir. Özellikle kalkınma hedefinde olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından bu konu daha büyük bir stratejik önem taşımaktadır. Açık ve gelişmiş bir topluma giden yolun önünü açmak için bu konuda doğru politikalar geliştirmek ve bu alandaki çalışmalara ağırlık verilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Çalışma, ana hatlarıyla şu akış içerisinde gerçekleşmiştir: eDevlet ve birlikte çalışabilirlik kavramlarının tanımlanması sonrasında “açık standartlar” konusuna girilerek, standartların gerekliliği ile çeşitleri ve oluşturulma süreçleri anlatılmış, “açık”lığın anlamı üzerinde durulmuştur. Açık standartların birlikte çalışabilirlik çerçevelerinde ne şekilde yer aldığının incelenmesi sonrasında, açık standartların önem ve yararları anlatılmış ve konu ile ilgili tartışmalara değinilmiştir. Bunun arkasından, birlikte çalışabilirlik ve açık standartlar konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki durum ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Son olarak, Türkiye’de farkındalık düzeyini ve eğilimleri belirlemeye yönelik olarak gerçekleştiren anket çalışması ve değerlendirme sonuçlarına yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study underlines the importance of interoperability for eGovernment applications and investigates open standards which enable this functionality. Open standards are becoming increasingly important in the present age of information and communication convergence, driving the force for growth and are building blocks “open” systems. It is only by strict adherence to these standards that a high degree of interoperability can be achieved among government agencies or elsewhere. It takes greater strategic importance for especially underdeveloped and developing countries which target growth. To lead the way through open and advanced society, proper policies should be made and more attenttion should be given about this subject. Outline of the study is as follows: After defining the concepts of eGovernment and interoperability, “open standards” have been introduced in terms of need for standards, types and development processes, focusing on the meaning of “openness”. It further includes a research about how open standards are addressed in interoperability frameworks, the importance and benefits of open standards and discussions about the topic. Later, it investigates how interoperability and open standards is positioned in the world and Turkey. Finally, it presents the survey conducted to measure the awareness of and trends toward interoperability and open standards, and the assessments derived from results. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5723
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Açık Standartlar tr_TR
dc.subject Birlikte Çalışabilirlik tr_TR
dc.subject eDevlet tr_TR
dc.subject Kamu Bilgi Sistemleri tr_TR
dc.subject Bilgi Toplumu tr_TR
dc.subject Open Standards en_US
dc.subject Interoperability en_US
dc.subject eGovernment en_US
dc.subject Public Information Systems en_US
dc.subject Knowledge Society en_US
dc.title Kamu Sektöründe Birlikte Çalışabilirlik Ve Açık Standartlar tr_TR
dc.title.alternative Interoperability & Open Standards In Public Sector en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10109.pdf
Boyut:
1.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama