Jeff Wall: Sanat Tarihi Referanslı Çağdaş Uyarlamalar

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Tuncer, Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Jeff Wall, 1946 Vancouver doğumlu, yarım asırdan fazladır kavramsal fotoğraf alanında önemli çalışmaları bulunan ve buna paralel olarak dönemine damga vuran etkili teorik metinleri ile de tanınır. Bu çalışmada, Jeff Wall'un günümüze kadar periyodik olarak karşımıza çıkan sanat tarihi referanslı çağdaş uyarlamarını ele alarak kavramsal alanda temellenen farklı içeriklerine bakılacaktır. Böylece Kanadalı sanatçı Jeff Wall'un entelektüel düzeyi yüksek çalışmaları ile çok katmanlı fotoğraflar üreterek çağdaş sanatta nasıl bir yer edindiği incelenecektir.
Jeff Wall, who -in an echo of conceptual photography- likes to be called a "painter of modern life," was born in Vancouver, Kanada, in 1946. He has a doctorate in art history and taught aesthetics for several years. The artist's influence on contemporay art since the 1980s has been considerable. He is elevated photography to its privileged position within the visual arts. In images of impressive dimensions, the lion's share represtenting reconstructed scenes, often exhibited in light boxes, he redefines the paradigms of photography, calling into question in particular the idea of the 'decisive moment,' or the imprint of reality.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
Fotoğraf sanatı, Modernizm, Sanat, Sanat tarihi, Sanat ürünleri, Wall, Jeff, Fotoğraf sanatı, Modernizm, Sana, Sanat tarihi, Sanat ürünleri, Wall, Jeff
Alıntı