Ortalama Rezervuar Basınç Hesaplama Yöntemlerin İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2011-02-04
Yazarlar
Ospanov, Dastan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, altı farklı ortalama rezervuar basınç yöntemlerin incelenmesi söz konusudur. Bu altı yöntemlerin içinde kısa, uzun dönem basınç yükselim testi (“buildup”) yöntemleri veya yeni sunulan basınç düşüm testi (“drawdown”) tekniği tarif edilmektedir. Her yöntem için analitik denklemler ve kullanım amaçlı anlatımlar açıkça tanılmatktadır. Bu metotları kullanarak dört farklı örnek uygulamalar için değişen parametreler olarak kısa ve uzun dönem kapama zamanları ve drenaj alanı geometri değişimi etkileri tartışılmaktadır. Ortalama rezervuar basıncı yerinde petrol hesaplamalarında ve diğer gelecek rezervuar üretim perspektiflerini bulabilmek için önemli parametrelerin bir aleti olarak kullanılır. Bu yüzden uygun ortalama rezervuar yöntemin belgelenmesi, rezervuar mühendisliğinde kullanımın bulunması hedeflenmektedir.
In this thesis, we investigate six different methods of estimating average reservoir pressure. These six methods concern either middle, late time region methods using buildup pressure responses and the newly introduced drawdown method. Analytical equations for each method and explanations to apply every technique are clearly provided. Using these methods, we consider four different example applications with changing parameters of short and long shut-in times and comparison to varied drainage area geometry to see the effects. Average reservoir pressure is a tool to calculate oil in place and other significant parameters to predict future recovery prospects of oil reservoir, therefore it is the aim to justify proper method of average pressure estimation to make use in reservoir engineering discipline.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Average Reservoir Pressure, Well Testing, Reservoir Engineering, Matthews-Brons-Hazebroek, Ramey-Cobb, Modified Muskat, Arps-Smith, Crump-Hite, Agarwal, Ortalama Rezervuar Basıncı, Kuyu Testleri, Rezervuar Mühendisliği, Matthews-Brons-Hazebroek, Ramey-Cobb, Modified Muskat, Arps-Smith, Crump-Hite, Agarwal
Alıntı