Sleyt Taşının Genel Olarak İncelenmesi Ve Üretim Uygulamaları

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Uyanık, Ahmet Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizin önemli ölçüde ihracatı yapılan doğal taşlar gün geçtikce dünya çapında önemi artan ve talep gören yapı malzemesi olmaktadır. İnşaat malzemeleri konusunda teknolojik gelişmelerin yaşmasına karşın, tarih boyu kullanılan doğal taşlar günümüzde de tercih edilmektedir. Bunun en önemli nedeni doğal taşın dayanıklı ve görselliğe hitap eden bir yapıda olmasıdır. Son yıllarda doğal taş üretimi ve işlenmesi konusunda yaşanan gelişmeler, üreticilerin artan pazar potansiyeli ile birlikte rekabet koşulları da gün geçtikce zorlaşmaktırmaktadır. Bunun sonucu olarak pazarda ancak büyük sermayeli firmalar bu zor rekabet koşulları içerisinde yer alabilmektedir. Bu durum üreticileri diğer alternatif doğal taşlara yönlendirmiş, bununla birlikte doğaltaş çeşitliliği artmıştır. Bu çeşitli taş türleri içerisinden üretim ve işleme giderlerinin az olmasından dolayı sleyt taşı önemli bir pazar potansiyelini yakalamıştır. Ancak bütün bu gelişmeler sleyt taşı üreticilerinin bazı bilgi ve uygulama eksikliklerini gündeme getirmiştir. Bu çalışmada sleyt taşı hakkında; jeolojik özellikler, fiziksel ve kimyasal özellikleri, üretim yöntemleri, kullanım alanları, pazar durumu hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca Kütahya ilindeki bir firmaya ait farklı sleyt ocaklarından alınan numunelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Yine bu firmaya ait Denizli ili Bekirli ilçesindeki ve Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi Hankaraağaç Köyünde bulunan sleyt ocaklarında, üretimdeki verimlilik oranlarının arttırılması amacı için üretim yöntemlerinde yeni planlamalar ile ilgili saha çalışmaları yapılmıştır. Üretilen malzemenin mevcut sınıflandırılmasında değişiklikler yapılarak ocaktan alınan ürün çeşitlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Natural stones, significantly exported in our country, gradually become construction material which is in great demand in all over the world. Although there are technological advances in building, natural stones used in all ages are preferred today also. This is mainly because of the strong and esthetic structure of the natural stones. Competition conditions are getting hard with development in natural stones production and processing technologies and increasing market potential of producers. As a result of these factors only great investors can survive in this competitive market. Competition oriented producers towards alternative natural stones and variety of natural stones increased. In alternative natural stones, slate has found important market potential due to its low production and processing costs. These events are made lack of information and application of slate producers a current issue. In this study; general information has been given about slate’s geological properties, production methods, physical and chemical properties, application areas and market. Furthermore; it was investigated physical and chemical properties of samples taken from two different mine belongs to a company in Kutahya. Zone studies about new production methods to increase productivity were done in company’s slate mines placed in Denizli city Bekirli town, Eskisehir city Hankaraagac village. Studies aimed to increase product variety have done by altering existing product classification.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Doğal Taşlar, Sleyt Taşı, Sleyt Ocakları, Natural Stones, Slate Stone, Slate Qurries
Alıntı