İstanbul’da Ulaştırma Sisteminin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Verbas, İsmail Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında İstanbul’un ulaştırma sisteminin 2007 ve 2023 yılındaki durumu sürdürülebilirlik göstergeleri açısından değerlendirilmiştir. Öncelikle sürdürülebilirliğin genel tanımı ile sosyal, çevresel ve ekonomik ayaklarına göre özel tanımları ortaya konmuştur. Sürdürülebilir ulaştırmanın tanımından sonra sürdürülebilir ulaştırma göstergeleri sıralanmıştır. İstanbul’un nüfusu, nüfus yoğunluğu ve arazi kullanımı tarihsel süreçte incelendikten sonra mevcut ulaştırma sistemine ait yolculuk sayıları, hat uzunlukları ve türel dağılım bilgileri verilmiştir. Daha sonra İstanbul’da ulaştırma sisteminin mevcut durumu sürdürülebilirlik göstergeleri açısından değerlendirilmiştir. Bu göstergeler, ulaştırmadan kaynaklanan yıllık enerji tüketimi ve emisyon değerlerini; karayollarının doğal alanlara uzaklığını; nüfusun toplu taşıma sistemlerine yakınlığını; yolculuk amacına göre hareketliliği ve yolculuk sürelerini; trafik kazalarını, yaralanma ve ölümleri kapsamaktadır. Sonraki bölümde 2023 yılına dair öngörüler ortaya konmuş ve son bölümde, sürdürülebilir bir kent ve ulaştırma sistemi için önerilerde bulunulmuştur.
In this thesis, the transportation system of Istanbul in the years of 2007 and 2023 are assessed using sustainability indicators. Firstly, a general definition of sustainability and the definitions of its social, environmental and economic legs are introduced. After giving the definition of sustainable transportation, indicators of sustainable transportation are listed. The population, the population density and the land use of Istanbul are examined, and then information on trip numbers, route lengths and modal split regarding the current transportation system in Istanbul are given. Afterwards the current transportation system in Istanbul is assessed using sustainability indicators. These indicators are annual energy consumption and emission values due to transportation; proximity of highways to natural areas; proximity of people to public transportation; mobility rates and trip times by purpose; traffic accidents, fatalities and injuries. In the next chapter, estimations regarding the year of 2023 are made, and finally suggestions are made for a sustainable city and transportation system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
emisyon, istanbul, sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilirlik, toplu taşımacılık, ulaştırma, emission, istanbul, public transportation, sustainability, sustainable transport, transportation
Alıntı