Statik İtme Analiziyle Mevcut Bir Betonarme Yapının Performans Değerlendirmesi

dc.contributor.advisor Altan, Melike tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Cem tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:20Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:20Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, öncelikle performans kavramı ve doğrusal olmayan statik analiz yöntemlerin bahsedilmiş daha sonra doğrusal olmayan statik analiz yöntemlerinden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi yöntemi detaylı olarak anlatılmıştır. Uygulama kısmında ise mevcut bir konut binasının, Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi yöntemiyle deprem performansı değerlendirilmesi yapılmıştır. Performans hedefinin sağlayamayan bina, ilave perde teşkili ile güçlendirilmiş ve yeni durumun performans seviyesi belirlenmiştir. Birinci bölümde, konuya kısa bir giriş yapılmış ve çalışmanın amacı belirtilmiştir. İkinci bölümde, performans kavramı, performans seviyeleri ve öngörülen deprem etkilerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, DBYBHY 2007’ de bahsedilen doğrusal olmayan statik analiz yöntemleri anlatılmış ve daha sonra Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü ile İtme Analizi yöntemi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, altı katlı mevcut bir betonarme konut binasının ETABS programı ile statik itme analizi yapılarak yapısal elemanların hasar bölgeleri belirlenmiştir. Beşinci bölümde, depreme karşı güvensiz olan bina, ilave perde teşkili ile güçlendirilmiş ve yeni performans seviyesi belirlenmiştir. Son bölümde ise, mevcut ve güçlendirilmiş durumlar için yapılan analiz sonuçları incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, firstly performance concept and nonlinear static analysis methods have been described and then static pushover method from nonlinear analysis methods has been explained in detail. In application part, earthquake performance evaluation of an existing flat building has made by using static puhover method. The building which was not sufficient for earthquake demand has been strengthened by using reinforced concrete wall and new performance level has been determined. In first chapter, it has been made an introduction to subject and the aim of study determined. In second chapter, performance concept, performance levels and described earthquake effects have been mentioned. In third chapter, nonlinear static analysis methods which are described in DBYBHY 2007, have been discussed and static pushover method has been explained in detail. In fourth chapter, pushover analysis of an existing six-storey flat building has been made by using ETABS software and the damage levels of structural members have been determined. In fifth chapter, the building has been strengthened by using reinforced concrete wall and new performance level has been determined. In the last chapter, analysis results have been evaluated for both existing and and strengthening conditions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6743
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Performans Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Statik İtme Analizi tr_TR
dc.subject Güçlendirme tr_TR
dc.subject Performance Evaluation en_US
dc.subject Pushover Analysis en_US
dc.subject Strengthening en_US
dc.title Statik İtme Analiziyle Mevcut Bir Betonarme Yapının Performans Değerlendirmesi tr_TR
dc.title.alternative Performance Evaluation Of An Existing Reinforced Concrete Building By Pushover Analysis Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
8604.pdf
Boyut:
4.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama