Faaliyet Tabanlı Mâliyetlendirme Ve Bir Devlet İşletmesinde Yapılan Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Gökay Şefik
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez çalışmasının birinci bölümünde FTM kavramına gereksinim duyma süreci üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, mâliyet muhasebesi genel hatlarıyla anlatılmış, üçüncü bölüm ise faaliyet tabanlı mâliyetlendirmeye ayrılmıştır. Faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin mantığı, üstünlükleri, kısıtları anlatılarak, geleneksel mâliyetlendirme ile kıyaslanması yapılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise, TÜLOMSAŞ’ta yapılan FTM uygulaması anlatılmaktadır. Bu bölümde öncelikle TÜLOMSAŞ’taki mevcut maliyet hesaplama yapısı örnek ürünlerle birlikte sunulmuş daha sonra da aynı ürünlerin maliyet hesaplaması Faaliyet tabanlı mâliyetlendirme ile hesaplanarak kıyaslama yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise konunun genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç bölümündeki değerlendirmede gerek daha çok uygulama üzerinde durularak faaliyet tabanlı maliyetlendirmenin TÜLOMSAŞ’a uyan, orada uygulanabilen ve uygulanamayan yanlar belirtilmiştir.
In the first chapter of this thesis, the process of requirement of Activity Based Costing System deliberated. In the second chapter cost accounting is explained in general terms and third chapter is allocated to Activity Based Costing. The logic behind Activity Based Costing, gains, constraints had been explained and compared with traditional costing systems. And in the forth chapter the application of TÜLOMSAŞ is being presented. In TÜLOMSAŞ Application first of all, actual cost calculation of TÜLOMSAŞ is being presented. After that the calculation by activity based costing is presented and compared, in the conclusion part, the general evaluation of the issue had been performed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Faaliyet Tabanlı Mâliyet, Birim Mâliyet, Activity Based Costing, Unit Cost
Alıntı