Türkiye’de Az Katlı Konutlar İçin Yarı Açık Hafif Çelik Yapım Sistemi Önerisi

dc.contributor.advisor Şener, Hasan tr_TR
dc.contributor.author Yıldırım, Semih Göksel tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:40:27Z
dc.date.available 2015-07-01T19:40:27Z
dc.date.issued 2010-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışması ile Türkiye’ de az katlı konut alanında kullanılabilecek “hafif çelik taşıyıcılı bir yarı açık endüstrileşmiş sistemin tasarımını” sağlayacak verileri / ortak kuralları ortaya koyarak bir öneri geliştirilmektedir. Bu amaçla, çalışma, temel olarak altı bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde problemin tespitine ve tez çalışmasının amacına yer verilmektedir. İkinci bölümde, geleceğe dönük Türkiye’ deki az katlı konut projeksiyonuna yönelik konut üretimi envanter çalışmasına yer verilmektedir. Mevcut konut stoğuna, geleceğe yönelik niteliksel ve niceliksel konut projeksiyonuna bakıldığında az katlı konuta olan talep devam etmekte olup hafif çelik yapım sistemi sektörel eğilimlere cevap verebilecek alternatif bir konut yapım sistemi olarak görülmektedir.Üçüncü bölümde Türkiye’ de az katlı konut alanında kullanılabilecek endüstrileşmiş konut yapım sistemleri karşılaştırılmaktadır. Taşıyıcı sistem tercihi aşamasında öne çıkan çeşitli başlıklar bu karşılaştırmada, nedenleri ile irdelenmektedir. Prefabrike iskelet sistem, ahşap çerçeve sistem ve hafif çelik çerçeve sistemler karşılaştırıldığında, tasarım, üretim ve montaj özellikleri bakımından hafif çelik çerçeve sistem öne çıkmaktadır. Dördüncü bölümde; Türkiye’ de az katlı konut alanında kullanılabilecek hafif çelik taşıyıcılı yarı açık konut yapım sistemi tasarımı, yarı açık sistem ile tasarımın nasıl yapılacağı, nitelikleri ve katalog verileri ile ortaya konmaktadır. Beşinci bölümde önerilen yarı açık sistem, seçilen az katlı betonarme konut projelerine, plan ve cephe düzleminde uygulanarak test edilmektedir. Altıncı bölümde ise tez çalışmasının sonuçlarına yer verilmektedir. Önerilen yarı açık sisteme, Türkiye’ de hafif çelik yapı sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar birbirlerinden bağımsız olarak bileşen üreterek katkı yapabileceklerdir. Ayrıca, tasarlayıcılar, ortaya konmuş olan sınırları tanımlanmış ortak kuralları kullanarak, sınırlı sayıda bileşenli yarı açık hafif çelik yapım sistemi ile tasarım gerçekleştirebileceklerdir. tr_TR
dc.description.abstract A proposal is developed by introducing datas / convention supplies “designing of semi-open industrialized cold formed steel framing system within this thesis study. With this match, the study is separated to six division. Determining of the problem and the aim of the thesis are mentioned the first division. In second division, inventory study of housing production for housing projection in Turkey through near future is included. Having been evaluated existing housing stock, quantitative and the qualitative housing projection through near future, demand is continuing for low-rise residentials and cold formed steel framing seems as an alternative to meet the trend of industry-specific. Industrialized systems, which can be used in the field of low-rise residentials in Turkey, are compared at third division. Variety prominent titles at the phase of preferences of structural system are examined. When prefabricated reinforced concrete skeleton system, timber platform system and cold formed steel platform system are compared, cold formed steel platform system comes into prominence in terms of design, factory production and on site erection. At fourth division, attributes and catalog datas of designing of semi-open cold formed steel framing housing system which can be used in the field of low-rise residentials in Turkey and designing with proposed semi-open building system, are determined. At fifth division, proposed semi-open building system is implemented to selected reinforced concrete low rise residentials at layout and facade plane. At sixth division thesis study is concluded. Manufacturer firms serve in cold formed steel framing industry in Turkey can contribute to proposed semi-open system by producing component independently from each other. Moreover, designers can design with semi-open cold formed steel framing system with limited component by using introduced convention of which limits are defined. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6325
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hafif Çelik tr_TR
dc.subject Yarı Açık Sistemler tr_TR
dc.subject Bileşen tr_TR
dc.subject Cold Formed en_US
dc.subject Semi - Open Building en_US
dc.subject Component en_US
dc.title Türkiye’de Az Katlı Konutlar İçin Yarı Açık Hafif Çelik Yapım Sistemi Önerisi tr_TR
dc.title.alternative The Proposal Of Semi Open Cold Formed Steel Framing System For Low Rise Residentials In Turkey en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10533.pdf
Boyut:
63.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama