Köpük Poliüretan İçin Yanma Geciktirici Poliol Olarak Kil Modifiye Nanokompozit Ketonik Reçineler

dc.contributor.advisor Kızılcan, Nilgün tr_TR
dc.contributor.author Yıldırım, Derya tr_TR
dc.contributor.authorID 10077371 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-01-29T12:48:09Z
dc.date.available 2018-01-29T12:48:09Z
dc.date.issued 2015-06-22 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Siklohekzanon formaldehit reçinesinin sepiyolit ve montmorillant killeriyle ve fosfat grubu içeren alendronik asit ile modifikasyonu yapılmış olup, bu modifiye reçineler köpük poliüretanlarda alev geciktirici olarak kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Cyclohexanone formaldehyde resin is modified with clays, which are sepiolite and montmorillonite, and alendronic acid which contains of phosphate group in its structure. The modified resins are added to rigid foam polyurethane for fire retardancy. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15125
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject poliüretan tr_TR
dc.subject yanma geciktirici tr_TR
dc.subject siklohakzanon-formaldehit reçinesi tr_TR
dc.subject sepiyolit tr_TR
dc.subject montmorillant tr_TR
dc.subject polyurethane en_US
dc.subject fire retardancy en_US
dc.subject cyclohaxanone-formaldehyde resin en_US
dc.subject sepiolite en_US
dc.subject montmorillonite en_US
dc.title Köpük Poliüretan İçin Yanma Geciktirici Poliol Olarak Kil Modifiye Nanokompozit Ketonik Reçineler tr_TR
dc.title.alternative Nano Composite Of Clay Modified Ketonic Resin As Fire Retardant Polyol For Polyurethane en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar