Köpük Poliüretan İçin Yanma Geciktirici Poliol Olarak Kil Modifiye Nanokompozit Ketonik Reçineler

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-22
Yazarlar
Yıldırım, Derya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Siklohekzanon formaldehit reçinesinin sepiyolit ve montmorillant killeriyle ve fosfat grubu içeren alendronik asit ile modifikasyonu yapılmış olup, bu modifiye reçineler köpük poliüretanlarda alev geciktirici olarak kullanılmıştır.
Cyclohexanone formaldehyde resin is modified with clays, which are sepiolite and montmorillonite, and alendronic acid which contains of phosphate group in its structure. The modified resins are added to rigid foam polyurethane for fire retardancy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
poliüretan, yanma geciktirici, siklohakzanon-formaldehit reçinesi, sepiyolit, montmorillant, polyurethane, fire retardancy, cyclohaxanone-formaldehyde resin, sepiolite, montmorillonite
Alıntı