Kurumsal Tasarım Uygulamaları Sürecine Yönelik Web Tabanlı Yapım Yönetim Sistem Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Ertekin, S. Simay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, firmaların kurumsallaşma ve pazar ağlarını genişletme politikalarının ortaya çıkardığı, kurumsal kimlik öğelerini taşıyan yapı ihtiyacının karşılanması süreci incelenir. Genel olarak kurumsal tasarım uygulamaları olarak adlandırılacak bu süreç, üretim sistemleri açısından değerlendirildiğinde, “kurumsal tasarım uygulamalarının” seri üretim ve bireysel üretim özelliklerini bir arada taşıyan, yapı üretiminde büyük ölçüde standartlaşmayı getiren, hızlı üretim ve geniş yayılım özellikleriyle yeni bir olgu ve uzmanlık alanı olarak tanımlanması öngörülür. Tekrar sayısı ve coğrafi yayılım hacmi ile yapı üretim ve yönetim sürecinden farklılıkları ortaya konularak yönetim gereksinimleri belirlenir. Günümüz en etkin yönetim modellerinin teknoloji destekli yönetim bilişim sistemleri ve web tabanlı modeller tespitinden yola çıkarak kurumsal tasarım uygulamaları yönetimine ilişkin web tabanlı model önerisi sunulur.
In this study, supply process of the firms marketing building needs which is a result of the firm’s institutionalization and strategic spreading politics is searched. When the implementation of the brand project process compared with production systems which generally named as corporate design applications, it was seem that includes both industrial and building production features. Especially with the features, standardization, mass production and depended locations it was a new fact and expertise field, so its needs more effective and efficient management model. So the study based on to determine the management and building process characteristics of corporate design applications and suggest a web based management model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kurumsal Tasarım, Tekrarlayan işler, Yapım Yönetimi, Web Tabanlı Yönetim Modelleri, Brand Implementation, Corporate Identity Design, Project Management, Web Based Management Models, Repetitive Works
Alıntı