Uluslarası Hızlı Kargo İşinde Potansiyel Müşteri Tabanını Büyütmek İçin Transit Süre Ve Fiyat Optimizasyonu

dc.contributor.advisor Serarslan, Nahit tr_TR
dc.contributor.author Beydilli, Soyer tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:30Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:30Z
dc.date.issued 2010-07-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Hava kargo endüstrisi dinamik kargo pazarının en hızlı büyüyen sektörüdür. Fiyat ve transit süre farklılıkları olan Uluslararası Hızlı Kargo, dar pazar tanımının sınırları ile kargo işine dahildir. Türk Uluslararası Hızlı Kargo pazarı rekabet açısından oligopolistik bir yapı göstermektedir. Bu tez çalışması Uluslararası Hızlı Kargo işinde potansiyel müşteri tabanını büyütmek için transit süre ve fiyat optimizasyonunu hedeflemektedir. Tez, ilgili literatür taraması, fiyatlandırma konuları, kar maksimizasyonu ile ilgili literatürü, anket çalışması ve özgün modeli içermektedir. Tezin amacına ulaşmak için anket düzenlenmiş, sonuçları analiz edilmiştir. Kar maksimizasyon modeli anket analizlerinden elde edilmiş bulguları içermektedir. Model formülasyonunda yer alan kısıt denklemleri yazarın profesyonel deneyimlerinin anket çalışmasında yakalanan müşteri beklentileri ile uyarlanmasına dayanmaktadır. Model kargo endüstrisine ilişkin ileride yapılacak çalışmalarda kullanılabilir. tr_TR
dc.description.abstract Air cargo industry is the fastest growing sector in the dynamic freight market. International Express is a narrow market definition belonging to freight business which has particular pricing and transit time. Turkish International Express market stands to be oligopolistic in terms of competition. This thesis aims to optimize transit time and price for increasing potential customer base in International Express business. Thesis includes literature overview, pricing topics, profit maximization related literature, survey and genuine model formulation. Survey has been conducted to achieve thesis aim and results have been analyzed. The profit maximization model includes findings from survey analyses. Constraint equations in model formulation are based on author’s professional experience adjusted with customer expectations which are captured in the survey. Model can be used in further studies specializing on cargo industry. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5740
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hava Taşımacılığı tr_TR
dc.subject Kargo tr_TR
dc.subject Fiyat tr_TR
dc.subject Optimizasyon tr_TR
dc.subject Air Transportation en_US
dc.subject Cargo en_US
dc.subject Price en_US
dc.subject Optimization en_US
dc.title Uluslarası Hızlı Kargo İşinde Potansiyel Müşteri Tabanını Büyütmek İçin Transit Süre Ve Fiyat Optimizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Transit Time And Price Optimization For Increasing Potential Customer Base In International Express Business en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10865.pdf
Boyut:
2.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama