Çelik Çaprazlı Sistemlerle Çelik Plaka Perde Duvarların Yatay Yükler Altında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüzereroğlu, İ. Efe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çelik yapılardaki merkezi çaprazlı çerçeveler, dışmerkezi çaprazlı çerçeveler ve plaka perde duvarlı çerçeveli sistemler tanımlanmış ve bu sistemlerle oluşturulan 15 adet yapı ağırlık ve yer değiştirme oranları açsından karşılaştırılmıştır. Yapıların kat planları aynı olup, yükseklikleri ve çaprazlanma şekilleri farklıdır. Örnekte ele alınan 15 adet yapı 3 ayrı grup olarak oluşturulmuştur. I grup 5 katlı, 18,5 m yüksekliğindedir. II. grup 10 katlı, 37 m yüksekliğindedir. III. grup 15 katlı, 55,5 m yüksekliğindedir. Altı bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümü konu, amaç ve tarifleri kapsar. İkinci bölümde merkezi çaprazlı çerçevelerin tanımı, şekilleri, tersinir yükler altındaki davranışları ve süneklik düzeyleri tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde dışmerkez çaprazlı çerçevelerin tanımları, şekilleri, davranışlarını belirleyen özellikler tanımlanmıştır. Dördüncü bölümde, çelik plaka perde duvarların tanımı, kullanımı ve sismik davranışları, laboratuar testleri, yönetmelik maddeleri, sismik tasarımları üzerine bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde, üç gruptan oluşan 15 adet yapı tanıtılmış, yapılmış olan elastik analizle ilgili genel bilgiler ve kabuller verilmiş, yapılara etkiyecek düşey yükler hesaplanmış, deprem yüklerinden oluşacak yatay yükler hesaplanmış, rüzgar yüklerinden oluşacak yatay yükler hesaplanmış, yapılara uygulanan yükleme kombinasyonları verilmiş, yapıların planı, kesiti ve üç boyutlu modelleri verilmiş, seçilen kesitler ve sonuç tabloları gösterilmiştir. Son bölümde, çalışmanın ana özellikleri ve sayısal incelemeden elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.
In this study, in the steel structures, concentrically steel braced frames, eccentrically steel braced frames and steel plate shear wall frame systems are defined and 15 sample buildings composed of these systems are compared by according to both their weight and their displacement ratio. The structures have the same plan; on the other hand, their heights and their bracing systems are different than each other. The considered 15 sample buildings are made of 3 different groups. I. group 5-storey is 18,5 m height. II. group 10-storey-height is 37 m height. III. group 5 storey-height is 55,5 m height. The first chapter of the study, which is composed of six chapters, covers the description of the subject, aim and the scope. In the second chapter, the definition, the bracing types, the cyclic behaviors, and the ductility levels of concentrically steel braced frames are defined. In the third chapter, the definition, the bracing types, the properties which describe the behaviors of eccentrically steel braced frames are defined. In the fourth chapter, information related with the definition, usage and their seismic behavior, laboratory tests, code provisions, seismic design of plate shear walls are given. In the fifth chapter, 15 buildings made of 3 groups are defined, the general information and assumptions related with elastic analysis applied are given, vertical loads and the lateral loads applied to the structures by both earthquake and wind are evaluated, the load combinations are given, the plan, cross section and 3-D models are given, chosen sections and result tables are showed. In the last chapter, the main characteristic of the study and evaluation of the numerical results are presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Çelik Çapraz, Çelik Perde, Çelik Plaka Perde, Çelik Perde Duvarı, Steel Braced, Steel Shear Wall, Steel Plate Shear Wall, Steel Braced Frame
Alıntı