Orta Ve Doğu Toroslarda Bulunan Karbonat Yankayaçlı Pb-zn Cevher Oluşumlarının Alterasyon Mineralojisi Ve Duraylı İzotop Nitelikleri

dc.contributor.advisor Çiftçi, Emin tr_TR
dc.contributor.author Özbek, Ahmet Can tr_TR
dc.contributor.authorID 10044023 tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-09T12:08:34Z
dc.date.available 2017-03-09T12:08:34Z
dc.date.issued 2014-07-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Alp-Himalaya Dağ Kuşağı'nda bulunan Anadolu'yu oluşturan ana tektonik birimlerden olan Toros kuşağı önemli sayıda değişik rezerv ve tenöre sahip farklı tipte maden yatağı ve zuhurunu barındırmaktadır. Toros kuşağı çalışılan yataklara göre 4 alt bölgeye ayrılabilir: (I) Orta-batı Toroslar; (II) Bolkarlar; (III) Aldağlar-Batı Zamantı ve (IV) Doğu Zamantı. Karbonat-yankayaçlı primer kurşun ve çinko cevher oluşumları genellikle epijenetik yerleşimler olup, birçok örnekte oluşumları yapısal kontrollü olarak kabul edilebilir. Ancak bu yataklanmalar mevcut halleri ile sülfür kalıntıları (genellikle galen) içeren karbonatlar, silikatlar ve oksitler şeklindedir. Yataklanmaların bazıları tamamen non-sülfitik çinko yatağı kabul edilebilir derecede birincil özelliklerini yitirmiştir. Bütün kuşak boyunca çalışılan yataklar için cevher mineralojisi oldukça basit ve benzerdir: Galen-sfalerit-serüzit-smitzonit-Fe oksihidroksitler. Bu mineralojiye zaman zaman anglezit ve pirit eşlik etmektedir. Yatakların çoğunda ise galen yegane sülfür mineralidir. tr_TR
dc.description.abstract Taurides being one of the major tectonic units constituting the Anatolia within the Alpine-Himalian Orogenic Belt is a host to great number of various types of ore deposits and mineralizations with different sizes and contents. The Taurides could be subdivided into 4 subdistricts with regards to subject deposits: (I) Midwest Taurides, (II) Bolkarlar, (III) Aladaglar-West Zamanti, and (IV) East Zamanti. Essentially, carbonate-hosted lead and zinc mineralizations are primarily epigenetic emplacements and their formations can be considered as structurally controlled in many occurrences. However, these occurrences as they stand are mineralizations of carbonates, silicates and oxides that may and may not contain residual sulfides (generally galena). Some of them don't have any primary features and can be considered to be non-sulfidic zinc deposits. Ore mineralogy throughout the belt for the subject deposits is fairly simple and comparable: galena-sphalerite – cerussite – smithsonite - Fe-oxyhydroxides. Pyrite and anglesite accompany these mineral in places. In most of the occurrences, galena is the only sulfide mineral survived. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13818
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Toros Kuşağı tr_TR
dc.subject Pb-zn Cevher Yatağı tr_TR
dc.subject Jeokimya tr_TR
dc.subject Mineraloji tr_TR
dc.subject Taurides en_US
dc.subject Pb-zn Ore Mineralizations en_US
dc.subject Geochemistry en_US
dc.subject Mineralogy en_US
dc.title Orta Ve Doğu Toroslarda Bulunan Karbonat Yankayaçlı Pb-zn Cevher Oluşumlarının Alterasyon Mineralojisi Ve Duraylı İzotop Nitelikleri tr_TR
dc.title.alternative Alteration Mineralogy And Stable Isotope Characteristics Of Carbonate Hosted Pb-zn Ore Deposits In Central And Eastern Taurides. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10044023.pdf
Boyut:
10.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama