Şet Çatılı Çelik Bir Yapının Ec3 Ve Lrfd Yönetmeliklerine Göre Karşılaştırmalı Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-03
Yazarlar
Özcan, Samet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada dünyada çok yaygın olarak kullanılan, sınır durumlar prensibine dayanan iki farklı yönetmelik olan Eurocode 3 ve AISC 360-05/ LRFD yönetmliklerine göre karşılaştırmalı olarak boyutlandırma yapılmıştır. Türkiye şartlarında yapının maruz kaldığı rüzgar, kar yüklerinin etkimesinde ilgili yabancı yönetmelikler göz önünde bulundurulmuştur. Deprem yükü için EC3 ve LRFD yönetmeliklerinin ilgili sismik yönetmelikleri, DBYBHY kapsamında tanımlanan parametrelere karşılık gelen parametreler modifiye edilerek kullanılmıştır. Söz konusu yapı her iki yönetmeliğe göre boyutlandırılıp karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken yapıya etkiyen yükler her iki yönetmeliğin referans aldığı yönetmelikler dikkate alınarak yük etkilerindeki farklar da ortaya konulmuştur. Yapının iki farklı yönetmeliğe göre analiz edilip boyutlandırılması sonucu ortaya çıkan önemli farkların karşılaştırması yapılmıştır.
In this study, which is presented as a M.Sc thesis, comparative design of a shed roofed steel truss structure is performed according to Eurocode 3 and LRFD. Snow and wind load values for this structure in Turkish standarts are taken into account, but loading forms are performed according to both related codes. For seismic loads, related seismic codes of EC3 and LRFD are used by modifying the parameters defined in Turkish eartquake code to equivalent parameters. Structure is designed and compared according to both codes. At this comparison, load effects are taken into account by the related codes which referred respectively by EC3 & LRFD although these loading differences are resulted. Main design results and vital differences are discussed according to both codes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Çelik yapılar, Sismik analiz, Sınır duruma göre tasarım, Steel Structures, Seismic analysis, Ultimate state design
Alıntı