Türk Halk Oyunlarında Öğretim Elemanının Eğitimi Ve Önemi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Güner, Mesut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Halk oyunlarx; insanlarxn yaşama biçimlerini, gelenek, göreneklerini, inanışlarını müzikle birleştirerek yansıtan, nesilden nesile aktarılmasına yardım eden, kültürel değer lerimizin tanıtımını saglıyan en önemli unsurlardan biridir. Uluslararası kültür ve sanat ilişkilerinde, halk o- yunlarmın katkısı bilinmektedir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde halk oyunları ile gösterilen başarının sonucunda, o ülkelerin büyük ilgisine ve sevgisine sahip olmaktayız. Artık iletişim araçlarının bu kadar geliştiği çağımızda, halk oyunlarının birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği bakımından gerekli faydayı sağlamak, bilimsel çalışmanın ve eğitimin başarısıyla mümkün olacaktır. Devletin de bu konuya gerekli yakınlığı ve desteği gösterip, milli bir politika haline getirmesi, eğiticileri genel eğitim plan ve politikası içine alarak gözetleyip, denetlemesi, diğer eğitim kurumlarında olduğu gibi bu alan da da öğreticilik yapan kişilere, öğretmenlik mesleği ile ilgili formasyonları sağlaması ve halk oyunları eğitimini Milli Eğitim konusu olarak ele alması gerekir
Folkdancing is an important factor in culture in that it reflects people's traditions, customs and beliefs together with music. It also helps our cultural valves pass from one generation to another. The importance of folkdancing in international rela tions from the point of culture and art is well known. Today our successful folkdancing performances in many countries have drawn the attention of those countries. Considering the uniting characteristic of folkdancing and the highly developed communication devices of our age, education of folkdancing on an academic basis gains more importance in successful international relations. Education of folkdancing should be a national policy and considered within the frame of National Education. The state should control and supervise the teaching staff and provide them with facilities for academic teaching formation as it does in other educational bodies
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), Eğitim, Halk oyunlar, Türk halk oyunları, Öğretim elemanları, Folklore, Education, Folk dances, Turkish folk dances, Instructors
Alıntı