Sarıyer Yenimahalle Ve Merkez Mahallesi’nde Kentsel Sit Alanı Koruma Projesi

dc.contributor.advisor Eyüpgiller, Kemal Kutgün tr_TR
dc.contributor.author Kasapgil, M. Oytun tr_TR
dc.contributor.authorID 417494 tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-11-14 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-09T08:22:09Z
dc.date.available 2015-06-09T08:22:09Z
dc.date.issued 2011-11-15 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Sarıyer Yenimahalle ve Merkez Mahallelerinin sınırları içinde yer alan tarihi kent merkezinin, korunması ve canlandırılması amacıyla gerçekleştirilen bu tez çalışması, tarihsel araştırma, tespitler, analizler, sokak cephelerinin mevcut durum çizimleri ve öneri projelerini içermektedir. Gerçekleştirilen çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemini açıklayan ilk bölümün ardından, seçilen bölgenin ve yakın çevresinin tarihsel gelişimi, ikinci bölüme konu olmuştur. Çalışma alanının detaylı anlatımı üçüncü bölümde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, alanın sınırları, bölgede bulunan önemli yapılar tanıtılmış, bölgede incelenen yapılara ait analiz çalışmaları yorumlanmıştır. Bugüne kadarki süreçte ortaya çıkan koruma kararlarının ve alınması gerekli görülen yasal önlemlerin değerlendirilmesi dördüncü bölümde gerçekleştirilmiştir. Beşinci bölüm, daha önce gerçekleştirilen bütün araştırma ve analiz çalışmalarının ışığında, alan ve yapı ölçeğinde geliştirilen müdahale önerilerini içermektedir. Son bölüm, çalışmanın genel değerlendirmesini içermektedir. Bu bölümde tarihsel merkezinkorunması yolunda alınması gereken ilke kararları ve beklentiler dile getirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This dissertation, which is studied to protect and resuscitate the historical city center located on Sarıyer Yenimahalle and Merkez Mahallesi, includes historical research, identification analysis, current situation drawings and proposal projects. After the first chapter which explains the objective, the comprehension and the method of the dissertation, the second chapter was started. In the second chapter; historical development of the selected region and its neighborhood were discussed. In the third chapter; the area of the dissertation was described in details. The boundaries of the area and the important structures in the region are introduced, the analysis studies of the assessed structures in the region were expounded in this chapter. The conservation decisions that were taken by government and the local authorities until today and the necessary measures were evaluated in the fourth chapter. In the fifth chapter; in light of all the past research and analysis studies, the intervention recommendations that are developed in the scale of the area and the structure were included. The final chapter includes the general assessment of the study. In this section, the basis decisions that must be taken and the expectations were expressed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4357
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Restorasyon tr_TR
dc.subject Sarıyer tr_TR
dc.subject Sit Koruma tr_TR
dc.subject Restoration en_US
dc.subject Sariyer en_US
dc.subject Urban Conservation en_US
dc.title Sarıyer Yenimahalle Ve Merkez Mahallesi’nde Kentsel Sit Alanı Koruma Projesi tr_TR
dc.title.alternative Sariyer Yenimahalle And Merkez Mahallesi Urban Site Conservation Project en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12121.pdf
Boyut:
39.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama