Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinde Sanal Özel Bilgisayar Şebekeleri Kurulması Kararının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çavdar, Mete
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemlerinde aynı organizasyona ait birbirinden coğrafi olarak uzak konumlarda bulunan farklı yerleşkelerin bu sistemleri kullanarak birbirleriyle uyumlu bir çalışma düzenini sağlayabilmeleri için aşılması gereken iletişim sorununa Sanal Özel Bilgisayar ağları kullanımı ile nasıl çözüm getirilecebileceği ve bu kararın alınmasında göz önünde bulundurulması gereken karar kriterlerinin neler olduğu incelenmiştir. Çalışmada Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerinin tarihsel gelişiminden bahsedilerek günümüzde gelinen nokta ve geleceğe dönük beklentiler açıklanmış, bu sistemlerin teknik özellikleri ve sağladığı faydalar belirtilmiştir. Daha sonraki bölümlerde Sanal Özel Bilgisayar ağlarının tanımı, fonksiyonu, güvenlik ile ilgili getirdiği çözümler kullanılan protokoller teknik bilgiler de verilerek açıklanmış mevcut alternatiflerle bir karşılaştırma yapıldıktan sonra değerlendirme bölümü ile çalışma tamamlanmıştır.
Enterprise Resource Planning Systems integrate company s information concerning supply chains, customers, human resources, finance, and accounting. Capabilities of ERP systems are based on information technology. If there are more than one department, store or factory that spread out over a large geographical area, there might be a communication problem that prevent all these parts of organization from working together. Internet provides a free communication environment so it can be used as a communication infrastructure. Virtual Private Networks take Internet as its infrastructure and put away security problems by using cryptographic algorithms and some other security hardwares and softwares. Historical progress of Enterprise Resource Planning Systems, technical details of Virtual Private Networks’ working principles and evaluating the decision of establishing a Virtual Private Network is also covered in this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
ERP, Sanal Özel Ağ, ERP, Virtual Private Networks(VPN)
Alıntı