Değişimin Sürekliliğinde Zamansal Kırılma Noktaları; Değişen İnsan-ve Kentin Karşılıklı Etkileşimi

dc.contributor.advisor Turgut, Hülya tr_TR
dc.contributor.author Başeskici, S. Banu tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:08:00Z
dc.date.available 2015-09-30T14:08:00Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasının amacı, varoluşundan bu yana insan yaşamındaki değişimleri zamanın çok boyutlu, akışkan ve kırılgan yapısı içerisinde yerlerine koyarak incelemek ve bu değişim içerisinde kentlerin yerini ve insan- kent karşılıklı etkileşimini sebep- sonuç ilişkisi kurarak ortaya çıkarmaktır. Günümüzde değişimin en fazla hissedildiği yerler kentlerdir. Tezi okuyan, insanın mimari çevresinin, kullandığı nesnelerin, yaşam tarzının nasıl değiştiğinin ve geri dönüşümlü olarak yaşadığı çevrenin de insanı ne kadar değiştirdiğinin farkına varacaktır. Tez çalışmasının ana çerçevesi oluşturulurken dört kavram ve bunların birbirleriyle etkileşimi ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır, bu kavramlar: “değişim, zaman, insan ve kent” kavramlarıdır. Değişimi hızlandıran ve ‘katalizör’ görevi gören “zamansal kırılma noktaları” tespit edilmiştir. İnsanın yeryüzünde ilk varolduğu an, “sıfır noktası” (K0) olarak belirlenmiştir. Yaşanan değişim, birçok etken ve olayın tetiklediği ve neden olduğu bir etkileşimler matriksidir. Tez kapsamında zamansal kırılma noktaları etkenleriyle birlikte incelenmiş ve sonuç olarak elde edilen saptamalar bir matriks üzerine yerleştirilerek değişimin neden-sonuç ilişkisi gözetilerek somut bir şekilde bu matriks üzerinde görülmesi sağlanmıştır. Bu matriks, “Değişim ve Etkileşim Matriksi” olarak adlandırılmıştır. Değişimin sürekliliği açısından önemli olduğu düşünülen “ütopyalar”ın da bu matriks üzerindeki varlığı ve yeri sorgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to research the changes in human life on the breakable, liquid and multi-dimensional structure of time since the beginning of life on earth and to disclose the importance of cities and interaction of man-urban environment inside of this change. Today, cities are the spaces that “change” is mostly noticed and feeled. The people who read this thesis will be aware of the change ın environment, objects and life style of human and notice that the environment and man change eachother in interaction with eachother. While forming the conceptual structure of the study, four concepts and their relations are explored, these are: “change”, “time”, “human” and “city”. “Temporal Breaking Points” that gain momentum of change and function as catalysts are selected on the structure of time. The first beginning of human life on earth is named as “0-point” (K0) and the events that are important for the human life and make breaks in the time structure start after this point. Change is an interaction matrix that many factors and events cause and trigger. “Temporal Breaking Points” are examined with their factors and in the conclusion, implications are placed on a matrix and change is indicated concretely. The matrix is named as “Change and Interaction Matrix” and the existence and place of “utopias” that are seen as important phenomenons for the contuniuty of change are questioned inside the structure of change and interaction matrix. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9522
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Değişim tr_TR
dc.subject Zaman tr_TR
dc.subject Kent tr_TR
dc.subject İnsan tr_TR
dc.subject Zamansal Kırılma Noktaları tr_TR
dc.subject Ütopyalar tr_TR
dc.subject Change en_US
dc.subject Time en_US
dc.subject City en_US
dc.subject Human en_US
dc.subject Temporal Breaking Points en_US
dc.subject Utopias. en_US
dc.title Değişimin Sürekliliğinde Zamansal Kırılma Noktaları; Değişen İnsan-ve Kentin Karşılıklı Etkileşimi tr_TR
dc.title.alternative Temporal Breaking Points In Continuity Of Change; Interaction Of Changing Human And City en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2274.pdf
Boyut:
5.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama