Biyokütlenin Briket Üretiminde Kullanımı

dc.contributor.advisor Yaman, Serdar tr_TR
dc.contributor.author Şahan, Musa tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:05:41Z
dc.date.available 2015-12-08T17:05:41Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, zeytin küspesi, çam kozalağı, SEKA atığı, pamuk küspesi ve odun talaşından oluşan biyokütle numuneleri tek tek ve Kütahya-Seyitömer linyit numunesi ile karıştırıldıktan sonra briketlenmiştir. Elde edilen briketlerin düşme sağlamlığı, kırılma sağlamlığı ve suya dayanım süreleri göz önünde bulundurularak, biyokütle numunelerinden en sağlam biyobriketlerin üretilmesi için gerekli nem ve yük miktarları tespit edilmiştir. Kütahya-Seyitömer linyit numunesine ilave edilen biyokütle ve oranlarının elde edilen briketlerin sağlamlığına etkileri de incelenmiştir. Zeytin küspesi ile SEKA atığının eşit oranda karıştırılması durumunda, elde edilen biyobriketlerin düşme ve kırılma sağlamlıklarının, zeytin küspesine ait değerlerden yüksek olduğu; suya dayanım süresinin ise, daha kısa olduğu saptanmıştır. Zeytin küspesine SEKA atığı ilave edilmesi durumunda, mekaniği sağlamlığı istenen düzeydeki biyobriketlerin üretilmesi mümkündür. Lifli yapıya sahip olan biyokütle numunelerinin, linyit ile briketlendiğinde, bağlayıcı görevi yaparak, elde edilen briketlerin sağlam yapılı olmasına katkıda bulunacağı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, some biomass samples, such as olive oil cake, pine cone, paper production remnants from SEKA, cotton refuse and sawdust, were briquetted individually and with Kütahya-Seyitömer lignite sample. The strength of obtained briquettes against to disintegration owing to falling, pressing or water absorption was improved changing moisture content of biomass and/or briquetting pressure, and optimum values of these parameters were determined. Moreover, the effect of biomass amount added to Kütahya-Seyitömer lignite samples on the strength of the obtained briquettes was also investigated. It is determined that the briquettes obtained from the blend of olive oil cake and paper production remnants from SEKA, had higher strength against to falling or pressing, but lower duration time in water, in comparison with those of briquettes obtained from olive oil cake. This results showed that, addition of paper production remnants from SEKA into olive oil cake, improved the mechanical strength of biobriquettes. Since, biomass contained fibrous structure, it acted as a binder in the production of briquettes from lignite. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11237
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Biyokütle tr_TR
dc.subject briketleme tr_TR
dc.subject linyit tr_TR
dc.subject Biomass en_US
dc.subject briquetting en_US
dc.subject lignite en_US
dc.title Biyokütlenin Briket Üretiminde Kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Usage Of Biomass In The Production Of Briquettes en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
214.pdf
Boyut:
2.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama