Biyokütlenin Briket Üretiminde Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şahan, Musa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, zeytin küspesi, çam kozalağı, SEKA atığı, pamuk küspesi ve odun talaşından oluşan biyokütle numuneleri tek tek ve Kütahya-Seyitömer linyit numunesi ile karıştırıldıktan sonra briketlenmiştir. Elde edilen briketlerin düşme sağlamlığı, kırılma sağlamlığı ve suya dayanım süreleri göz önünde bulundurularak, biyokütle numunelerinden en sağlam biyobriketlerin üretilmesi için gerekli nem ve yük miktarları tespit edilmiştir. Kütahya-Seyitömer linyit numunesine ilave edilen biyokütle ve oranlarının elde edilen briketlerin sağlamlığına etkileri de incelenmiştir. Zeytin küspesi ile SEKA atığının eşit oranda karıştırılması durumunda, elde edilen biyobriketlerin düşme ve kırılma sağlamlıklarının, zeytin küspesine ait değerlerden yüksek olduğu; suya dayanım süresinin ise, daha kısa olduğu saptanmıştır. Zeytin küspesine SEKA atığı ilave edilmesi durumunda, mekaniği sağlamlığı istenen düzeydeki biyobriketlerin üretilmesi mümkündür. Lifli yapıya sahip olan biyokütle numunelerinin, linyit ile briketlendiğinde, bağlayıcı görevi yaparak, elde edilen briketlerin sağlam yapılı olmasına katkıda bulunacağı belirlenmiştir.
In this study, some biomass samples, such as olive oil cake, pine cone, paper production remnants from SEKA, cotton refuse and sawdust, were briquetted individually and with Kütahya-Seyitömer lignite sample. The strength of obtained briquettes against to disintegration owing to falling, pressing or water absorption was improved changing moisture content of biomass and/or briquetting pressure, and optimum values of these parameters were determined. Moreover, the effect of biomass amount added to Kütahya-Seyitömer lignite samples on the strength of the obtained briquettes was also investigated. It is determined that the briquettes obtained from the blend of olive oil cake and paper production remnants from SEKA, had higher strength against to falling or pressing, but lower duration time in water, in comparison with those of briquettes obtained from olive oil cake. This results showed that, addition of paper production remnants from SEKA into olive oil cake, improved the mechanical strength of biobriquettes. Since, biomass contained fibrous structure, it acted as a binder in the production of briquettes from lignite.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Biyokütle, briketleme, linyit, Biomass, briquetting, lignite
Alıntı