Stil Kavramı: Endüstriyel Tasarımdaki Algısı Ve Rolü Üzerine Bir Araştırma

dc.contributor.advisor Er, Alpay tr_TR
dc.contributor.author Topaloğlu, Fulden tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:35Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:35Z
dc.date.issued 2009-02-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, endüstriyel tasarım alanında stil kavramını, işlevlerini ve algısını inceleyerek şu konuları tartışmıştır: endüstriyel tasarımda stil kavramının anlamı, ürünlerde stili oluşturan elemanlar, endüstriyel tasarım mesleğinde stil kavramının işlevleri, stilin tasarımın teknolojik, kültürel ve ticari yönleriyle ilişkisi, ve stil kavramının tarihsel ve güncel çerçevede nasıl algılandığı. Bu tartışmaları yürütebilmek için, sanat ve tasarımın çeşitli alanlarından stil kavramına yönelik tanımlar ve yorumlar sunulmuş ve incelenmiş, aralarındaki benzerlikler belirlenmiş, ve bu gözlemler sonucunda endüstriyel tasarım alanına dair benzetmeler kurulmuştur. Buna ek olarak, stil kavramı tarihsel bir perspektif içinde de incelenmiştir. Stil kavramının algısını, işlevlerini ve tasarım objeleri için önemini anlamak amacıyla tasarım tarihi içinde farklı zamanlardan bakış açıları sunulup tartışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de çalışan endüstriyel tasarımcıların stil kavramına yönelik algılarını ölçmek için, internet üzerinden yürütülen sayısal bir anketin kullanıldığı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasının sonuçları, çalışmanın teorik kısmında yapılan gözlemler ve varılan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study explores the concept of style, its functions and its perception in the field of industrial design, and discusses the following issues: the meaning of the concept of style in industrial design, elements that form style in products, functions of the concept of style for the industrial design profession, how style is related to the technological, cultural and commercial aspects of design, and how the concept of style is perceived both in the historical and contemporary scenes. Definitions and interpretations about the concept of style in diverse fields of art and design are presented and analyzed in order to identify similarities, and in the light of these observations to be able to draw analogies for the field of industrial design. Besides, the concept of style is investigated inside a design historical viewpoint. Perspectives from different times in design history are explored and discussed, in order to understand the perception of the concept of style, its functions and its significance for designed objects. In the scope of this study, a field research was carried out to find out the perceptions of industrial designers working in Turkey about the concept of style, through a quantitative survey that was conducted over the internet. The outcomes of the field research are compared with the observations and insights obtained from the theoretical part of the study, in order to find the level of congruence between the two. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/946
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject stil tr_TR
dc.subject stil algısı tr_TR
dc.subject estetik tr_TR
dc.subject modern stil tr_TR
dc.subject postmodernism tr_TR
dc.subject style en_US
dc.subject perception of style en_US
dc.subject aesthetics en_US
dc.subject modern style en_US
dc.subject postmodernism en_US
dc.title Stil Kavramı: Endüstriyel Tasarımdaki Algısı Ve Rolü Üzerine Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative The Concept Of Style: Its Perception And Its Role In Industrial Design en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9183.pdf
Boyut:
4.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama