Özel Üretim Yat Tasarımı Sürecinin Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkuşaksız, Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada, bir ulasım tasarımı ve endüstriyel tasarım kolu olan yat tasarımının görece kısa tarihi, gelisimi, yat üretimiyle olan dogrudan iliskisi, ve Türkiye'deki durumu, yat tasarımı süreci ve sürecin yönetimi sorgulanmaktadır. Yat tasarım sürecinin diger tasarım dalları gibi belirlenmis bir süreç yönetim altyapısı olabilmesi için önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca, Türk yat yapım sektörü ve Türkiye'deki yat tasarımı faaliyetleri incelenerek, bu alanda diger ülkeleri yakalamamız için bir takım çözümler üzerinde durulmaktadır. Daha önceki örneklerden farklı olarak, endüstriyel tasarım tabanlı özel üretim yat tasarımı dünyayla beraber Türkiye’de yeni gelismekte olan bir tasarım dalı oldugu için akademik bir altyapısı bulunmamaktadır. Dolayısıyla profesyonel olarak temelleri yerlesmeye baslamıs bu tasarım dalının akademik altyapısının da olusturulması gereklidir. Yat tasarımı sürecinin dogru yönetilmesi diger tasarım yönetimi dallarında oldugu gibi yat tasarımının da verimli, düzenli ve ölçülebilir bir sekilde yapılmasına olanak saglayacaktır. Bu amaç için yat tasarımı sürecinin ölçülebilir bir hale getirilecek sekilde belgelenmesi ve incelenmesi gerekmektedir. Yat tasarımı sürecinin bilesenlerinin ortaya çıkarılması bu sürecin yönetilebilmesi için gerekli bir temel olusturacaktır. Bilesenleri ortaya çıkarabilmek için profesyonel yat tasarımı stüdyolarıyla görüsülmüs ve gözlemler yapılmıstır. Bilesenlerin ortaya çıkarılması ve incelenmesiyle beraber sürecin yönetilebilmesi için farklı tasarım yönetimi ve proje yönetimi kaynaklarından yararlanılarak yat tasarımı iskolu için kullanılabilir bir tasarım süreci yönetimi yapısı ortaya çıkarılmıstır. Bunun yanında ortaya çıkan süreç yapısı ve süreç yönetimi temelinin profesyonel olarak yat tasarımı iskoluna ve özellikle Türkiye sartlarına uygunlugu incelenmistir.
In this study the relatively short history of Yacht Design, a discipline related to Transportation and Industrial design, its development, its direct relationship with the yacht building process, its situation in Turkey, yacht design process and management of yacht design process are examined. There are suggestions for the Yacht Design process to have a determined design management fundamental as the other design disciplines. Also, the Turkish yacht building industry and the Turkish yacht design is inspected, and suggestions are made to make it equal with more developed yacht design sources. As in the rest of the world, industrial design based custom yacht design is a relatively new discipline lacking of any academic background. While yacht design has established itself as a professional discipline, there has to be studies to establish it as an academic source as well. Management of custom yacht design process will allow an efficient and structured practice of custom yacht design as seen in other related design management practices. To achieve this goal, the process and components of yacht design should be examined and documented. This examination and documentation will be a basis for efficient yacht design process management. The method for doing this was to observe professional yacht design practice and have interviews with yacht design studios. With the aid of literature from related design and project management sources, a cohesive and usable design management scheme has been developed for custom yacht design. This scheme has also been examined for Turkish and general yacht design discipline.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
yat tasarımı, tasarım yönetimi, proje yönetimi, yacht design, design management, project management
Alıntı