İnşaat Sektöründe Çatışma Yönetiminin Kültürel Boyutu

dc.contributor.advisor Giritli, Heyecan tr_TR
dc.contributor.author İlban, Tuğçe tr_TR
dc.contributor.department Proje Yapım Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T13:53:31Z
dc.date.available 2015-08-12T13:53:31Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, uluslararası inşaat sektörü ortamında çatışma yönetimi, çok kültürlülük boyutu ile incelenmiştir. Kültürün, çatışma ve çatışma yönetimi üzerindeki etkisini ölçmek için, bir anket çalışması yapılmıştır. Anket, inşaat sektörü çalışanlarının kültürel özelliklerini ve çatışma giderim davranışlarını ayrı ayrı ölçen iki farklı araçtan oluşmaktadır. Markus ve Kitayama’nın Bağımlı ve Bağımsız Benlik Kurgusu kültür ölçümünde, Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri II (ROCI-II) ise örgütsel çatışma yönetim stilleri ölçümünde kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Libya’nın başkenti Trablusgarp’ta bir havalimanı projesinin yüklenicisi olan, çok uluslu bir ortak girişim firmasının çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları literatürdeki benzer araştırmalar ile karşılaştırıldığında, benzer sonuçların bulgulandığı gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, construction conflict management in international environment has been examined through the lens of multicultural aspects. To measure the effect of culture on construction conflict management, a questionnaire has been conducted. Questionnaire consisted of two parts one of which helps to measure the cultural characteristics while the other measures conflict management styles of the construction industry personnel. Markus and Kitayama’s Independent and Interdependent Self Construal was adressed to measure culture, and Rahim Organizational Conflict Inventory (ROCI-II) measured conflict management styles in organizations. The sample of the study composed of the personnel of a multinational joint venture, which has undertaken the construction of the new international airport in the Libyan capital of Tripoli. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8303
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Örgütsel çatışma yönetimi tr_TR
dc.subject kültür tr_TR
dc.subject kültürler arası çatışma tr_TR
dc.subject inşaat sektörü tr_TR
dc.subject Organizational conflict management en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject cross-cultural conflict en_US
dc.subject construction sector en_US
dc.title İnşaat Sektöründe Çatışma Yönetiminin Kültürel Boyutu tr_TR
dc.title.alternative Cultural Aspects Of Conlict Management In Construction en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8451.pdf
Boyut:
3.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama