Çelik Çok Katlı Bir Yapıda Dışmerkez Ve Merkezi Güçlendirilmiş Sistemlerin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gözüaçık, Çağlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında çelik yüksek katlı bir büro yapısının süneklik düzeyi yüksek merkezi güçlendirilmiş ve süneklik düzeyi yüksek dışmerkez güçlendirilmiş çelik taşıyıcı sistemden oluşacak iki farklı şekildeki çözümlerinin karşılaştırılması için yatay ve düşey yükler altında statik, dinamik ve çelik hesapları, ilgili imalat çizimleri ve maliyet analizi yapılmıştır. Yapı 3,4 m kat yüksekliğine sahip 13 kattan oluşmuştur. Kat alanları 1035m2 olup, her kat alanı için 55 m2 asansör ve merdiven boşluğu mimari amaçlar için bırakılmıştır. Yapı üçlü simetriye sahip üçgen bir form şekilde modellenmiştir. Yapıda bulunan kolonlar, kirişler, çaprazlar ve döşeme kirişleri boyutlandırılırken ve bağlantı detayları oluşturulurken; TS648 (Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları), “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 2006”, dikkate alınmıştır. Yapının, 1. derece deprem bölgesinde ve Z3 sınıfı zemin üzerinde yer aldığı kabul edilmiştir. Yapıda kullanılan çelik profiller ve levhalar St 37 kalitesindedir. Yapının taşıyıcı sisteminin üst yapısının çözümü üç boyutlu olarak ETABS v8.5.0 ile yapılmıştır. Temel sistemi radye temel olarak seçilmiştir. Son bölümde yapının maliyet analizi yapılmıştır. Bu analizde betonarme ve çelik kısım ayrı ayrı hesaplanmış, toplam yapı maliyeti belirlenmiş, dışmerkez ve merkezi güçlendirilmiş çerçevelerin karşılaştırılması yapılmıştır.
The main objectives of this study is to design, prepare drawings and make cost analysis of a high rise steel structure which consists of eccentrically braced moment frames or concentrically braced moment frames to resist the earthquake forces or wind forces, in order to make comparison of these two different kind of bracing systems for lateral performance. The structure has 13 floors which have 3.4m heights. Every floor has an area of 1035m2, and has 55m2 space used for elevator and stairs for architectural aims. Every storey has three equal rectangular plan views, which constitutes a triangular plan of the building finally. In this study, in the design of horizontal and vertical stability frames, columns, beams, and its own connections; TS648 (Building Code for Steel Structures), Turkish Earthquake Code called “Regulations for Buildings of Disaster Regions 2006”, are taken into consideration. It is assumed that the structure is based in the first degree earthquake zone and on the Z3 soil class. All steel members have quality of St37.The ETABS v8.5.0 is used as a computational program to analyze the superstructure as a load carrying system. Base structure is chosen as mat foundation. At the end the cost analysis is prepared. In this analysis, reinforced concrete and steel parts are formed separately, then the total cost is calculated and the comparison of concentrically and eccentrically braced frames is done.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Taşıyıcı sistemler, Yüksek Yapılar, Çelik Yapılar, Bearing Systems, High Structures, Steel Structure
Alıntı