Beyoğlu Han Ve Pasajlarının Kullanımı Ve Yeniden Canlandırılabilmeleri İçin Bir Araştırma

dc.contributor.advisor Ergun, Nilgün tr_TR
dc.contributor.author Kazanç, Özbek tr_TR
dc.contributor.department Şehirsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:26:23Z
dc.date.available 2015-11-06T12:26:23Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada 19. Yy da batılılaşma sürecinde Beyoğlu’nda yapılmış olan han ve pasajlar incelenmiş ve bunların tekrar canlandırılıp kent yaşamında aktif rol üstlenebilmeleri için önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın ilk bölümlerinde Osmanlılardaki han gelişimi ve hanların barındırdıkları çeşitli fonksiyonlar incelenmiştir. 19. yy a gelindiğinde tek bünyede bulunan fonksiyonların ayrılmasıyla, tüketim fonksiyonun yeni bir yapı tipi olan pasajlarda karşılandığı görülmüştür. Pasajları ortaya çıkaran ve gelişimine etki eden faktörler araştırılıp Paris pasajlarından örnekler verildikten sonra pasajların Beyoğlu’nda ortaya çıkmalarını sağlayan sosyal ve ekonomik şartlar incelenmiştir. Beyoğlu’nda yapılan han ve pasajlar tek tek ele alınarak kısa tarihçeleri, geçmişteki ve bugünkü kullanımları, geçitlerinin kullanılıp kullanılmadıkları tespit edilmiştir. Beyoğlu’ndaki tüm han ve pasajların kullanımları için genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra Asmalı Mescit-Tünel arasında örnek bir alan alınarak buradaki han ve pasajların canlandırılabilmeleri için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada yöntem olarak çeşitli fiziksel analizler ve görsel tespitlerden yararlanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the khans and passages of Beyoglu in Istanbul, that were built during the westernization process in the 19th century, are examined and proposals for revitalizing them to play an active role in the urban life are presented. In the first chapters of the study, the development of khans and their various functions in the Ottoman Empire are examined. It is noted that at the beginning of the 19th century, the separation of functions, which had been present as whole before had led to the consumption function to be realized in the passages as the new architectural type. The factors that caused and contributed to the rise of passages are investigated. Examples from the passages of Paris are given, followed by the social and economical factors and conditions that influenced the emergence of passages in Beyoglu area are investigated. All the khans and passages in Beyoglu are analyzed separately with regards to their history. In addition to their use in the past and present, whether their passageways are used today is also identified. After the usage of khans and passages in Beyoglu is evaluated generally, a sample area between Tunel Square and Asmali Mescit is chosen and a study aimed at revitalizing the passages in this area is developed. In this study, the methods employed are literature research, various functional and visual analysis, and ownership determination. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10083
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Pasaj tr_TR
dc.subject Han tr_TR
dc.subject Batılılaşma Süreci tr_TR
dc.subject Paris Pasajları tr_TR
dc.subject Cam ve Çelik tr_TR
dc.subject Geçit tr_TR
dc.subject Yaya Sirkülasyonu tr_TR
dc.subject Canlandırma tr_TR
dc.subject passages en_US
dc.subject khan en_US
dc.subject westernization process en_US
dc.subject Paris passages en_US
dc.subject glass and steel en_US
dc.subject passageway en_US
dc.subject pedestrian circulation en_US
dc.subject revitalizing en_US
dc.title Beyoğlu Han Ve Pasajlarının Kullanımı Ve Yeniden Canlandırılabilmeleri İçin Bir Araştırma tr_TR
dc.title.alternative A Researh For Revitaling And Usage Of Beyoğlu Khans And Passages en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1987.pdf
Boyut:
5.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama