Buji Ateşlemeli Motorlarda Türbülanslı Yanma Mekanizması Kullanılarak Azot Oksit Emisyonlarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çoğalan, Feridun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Rusya Bilimler Akademisi Kimyasal Fizik Enstitüsü’nde teklif edilen Türbülanslı Yanma Mekanizmasını temel alarak, buji ateşlemeli motorlarda indike ve efektif parametreleri yeterli hassasiyetle tahmin edebilen termodinamik bir modelin geliştirilmesi kapsamında, azot oksit emisyonlarının hesaplanması amacıyla bir model oluşturulmuştur. Modelin oluşturulması aşamasında, yüksek sıcaklıkta azot oksit oluşumuna açıklama getiren üç basamaklı genişletilmiş Zeldovich mekanizması esas alınmıştır. Çeşitli motor dizayn ve işletme parametrelerinin azot oksit emisyonuna etkisi, incelenmiş sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. Bununla birlikte azot oksit emisyonlarını azaltma amacıyla yapılan dizayn ve işletme parametrelerindeki değişikliklerin diğer etkileri de vurgulanmıştır. Azot oksit oluşum hızı motor parametreleri ile gerçekçi bir değişim göstermekte ve elde edilen sonuçlar daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.
In this study, a model is formed to calculate nitric oxide emission as an improvement of a thermodynamic modeling of a spark ignition engine which has been developed by using the turbulent combustion mechanism and proposed by The Soviet Academy of Sciences, Institute of Chemical Physics. In formation process of model, the extended Zeldovich mechanism, explains nitric oxide formation at high temperatures, has been established. The effects of several design and operating variables on nitric oxide formation are also studied and results have been given as graphics. Besides this, the other effects of the changes in the design and operating variables to minimize nitric oxide formation are also emphasized. In conclusion, the amount of nitric oxide have obtained is similar to researches made before and the reactions of nitric oxide formation to engine design and operating variables are realistic.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Azot oksit emisyonu, Türbülanslı yanma, Buji ateşlemeli motorlar, Nitric oxide emission, Turbulent combustion, Spark ignition Engines
Alıntı