Periferal Donör Gruplar İçeren Ftalosiyaninlerle Multimetal Kompleksler

dc.contributor.advisor Gül, Ali İhsan Okur, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Akkurt, Hacer Yasemin Yenilmez tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-11-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:02Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:02Z
dc.date.issued 2013-03-24 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada bir tanesi asimetrik olmak üzere 4 farklı ftalosiyanin serisi sentezlenmiştir. Tezin ana amacı olan uç gruplarda organometalik bir kompleks içeren ftalosiyaninlerin sentezi için uç grup olarak azobenzen birimleri ihtiva eden bir ligand sentezlenmiştir. Bu ligand kullanılarak simetrik ve asimetrik ftalosiyaninlere geçilmiştir. Ftalosiyaninlerin kararlı yapısından dolayı uç gruplar vasıtası ile çeşitli reaksiyonlara girebilmektedir. Ftalosiyaninlerin azobenzen birimleri ile paladyum arasında dimerik ve monomerik olarak kompleksleşme reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Azobenzen birimleri içeren simetrik ftalosiyanin serisinin monomerlerinde, uçlarda dört tane paladyum kompleksi içeren multimetal bir kompleks elde edilmiştir. Asimetrik ftalosiyanin serisinde elektron veren 2-etoksietoksi grupları ile elektron çeken paladyum kompleksi aynı yapı üzerinde bulunmaktadır. Böylece ftalosiyanindeki elektron yoğunluğu önemli ölçüde değişmektedir. 2-etoksietoksi grubu içeren simetrik ftalosiyaninler ile çözünürlüğü ve verimleri yüksek bileşikler sentezlenmiştir. Çalışmanın son kısmında ise oktasübstitüe ftalosiyanin serisi yapılmıştır. Dikloroftalonitrilin bir klor grubu yerine 1-naftol bağlanarak diğer klora daha başka bir bileşiğin bağlanabilmesine olanak verilmiştir. Sonuç olarak bu tez kapsamında 3 tane yeni ligand ve bu ligandların simetrik ve asimetrik ftalosiyaninleri sentezlenmistir. Toplamda 23 yeni bileşik literatüre girmistir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları çeşitli spektroskopik tekniklerle aydınlatılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, 4 different phthalocyanine series, one of which is asymmetric, were synthesized. In order to achieve the aim of the thesis, which is the synthesis of phthalocyanines containing organometallic complexes on the periphery, a ligand having azobenzene groups was synthesized. By using this ligand, symmetric and asymmetric phthalocyanines were prepared. Phthalocyanines can undergo several reactions via their end groups due to their robust nature. Dimeric and monomeric complexation reactions were performed between azobenzene groups on the phthalocyanine ring and palladium ion. In the monomeric complexes of symmetric azobenzene-containing phthalocyanine series, a multimetallic complex was obtained having four palladium complexes at the periphery. In the asymmetric phthalocyanine series, there are electron donating 2- ethoxyethoxy and electron-withdrawing palladium complex in the same structure. Therefore, the electron density on phthalocyanine changes dramatically. With symmetric phthalocyanines having 2-ethoxyethoxy groups, highly soluble and highyielding products were obtained. In the last part of the study, a series of octasubstituted phthalocyanines were synthesized. 1-2aphthol was substituted with a reactive chlorine in 4,5-dichlorophthalonitrile and the other chlorine remains unchanged, which means that another compound may be substituted for this chlorine. As a result, three new ligands and symmetric and asymmetric phthalocyanines of these ligands were synthesized. A total of 23 compounds was introduced to the literature. Several spectroscopic methods were used for elucidation of the compounds. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7572
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ftalosiyanin tr_TR
dc.subject Paladyum tr_TR
dc.subject Azobenzen tr_TR
dc.subject Organometalik tr_TR
dc.subject Phthalocyanine en_US
dc.subject Palladium en_US
dc.subject Azobenzene en_US
dc.subject Organometalic en_US
dc.title Periferal Donör Gruplar İçeren Ftalosiyaninlerle Multimetal Kompleksler tr_TR
dc.title.alternative Multimetallic Complexes With Phthalocyanines Containing Donor Groups At The Periphery en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11107.pdf
Boyut:
30.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama