Patates Kabuğu, Kolza Tohumu, Karanlık Ve Aydınlıkta Yetiştirilmiş Kolza Filizlerinden Asit Fosfataz Enziminin Kısmi Saflaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aykanat, Yeşim T.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Enzimler biyolojik sistemlerde olağanüstü bir spesifisite ve reaktivite ile karakterize edilen biyokimyasal kaynaklı katalizörlerdir. Yapılan bu çalışmada patates kabuğu, kolza tohumu ve karanlık ve aydınlıkta yetiştirilmiş kolza filizlerinden asit fosfatazın saflaştırma işlemi incelenmiştir. Üç farklı tampon çözelti kullanılmıştır. Bu tampon çözeltiler distile su, asetat tampon ve sitrat tampondur. Yapılan deneylerde en uygun substrat olarak sitrat tampon belirlenmiştir. Kolza tohumu ve filizleri buzdolabında 1 gece, 4 gece ve 6 gece bekletilerek incelenmiş ve spesifik aktivitelerinin zamanla arttığı belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek saflaştırmanın enzim numuneleri amonyum sülfatla %40’lık oranda doyurulduktan sonra elde edilen çökeltilerde olduğu saptanmıştır. Elde edilen asit fosfataz enziminin spesifik aktivitesi incelendiğinde patates kabuğu ile yapılan çalışmada 40 kat saflaştırma yapılmıştır.
Enzymes are catalysts of biochemical origin and are characterised by an extraordinary specificity and reactivity in biological systems. In this study the partial purification of acid phosphatase from potato skin, rapeseed and rapeseed germs grown in the dark and under the light are examined. Three different buffers have been used. These buffers were distilled water, acetate buffer and citrate buffer. The citrate buffer was determined to be the most suitable buffer for these experiments. The rapeseed and its germs have been examined after being kept in the refrigerator for 1, 4 and 6 nigths and it is determined that the spesific activity of the acid phosphatase were decreasing by the time. It is determined that the precipitates obtained after 40 % saturation of the samples with the ammonium sulphate had the highest purification ratio. A purification of 40 fold has been obtained for the potato skin by the examination of specific activity of the acid phosphatase enzyme obtained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Asit fosfataz enzimi, Kısmi saflaştırma, Spesifik aktivite, Acid phosphatase Enzyme, Partial purification, Specific activity
Alıntı