Şehir Eski Merkezlerinde Mekansal Değişim Ve Yeniden Canlandırma Stratejileri: İstanbul Tarihi Yarımada Eminönü Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Oruç, Gülden Demet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Şehirsel tasarım ve şehir planlama konularıyla ilişkili olarak şehir kültürünün üretildiği ve değerlendirildiği şehir eski merkezlerinin, kültürel ve mekansal yapısının özellikleri de dikkate alınarak, kontrol edilebilmesi ve geleceğe dönük stratejilerin saptanması, bu tez çalışmasının amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, belli varsayımlar ve sistematik yöntemlere bağlı olarak, şehir eski merkezlerinde meydana gelen mekansal değişimin neden olduğu problemler tanımlanmış ve İstanbul Tarihi Yarımada’nın, canlılık düzeyi saptanarak, mekansal analizler ve kullanıcı-çevre imaj değerlendirmelerinin yapılması yoluyla negatif sonuçların giderilmesine ve şehir eski merkezlerinin mekansal çekicilik ve canlılığının sağlanmasına, çağdaş konfor koşullarının oluşturularak şehirsel kimliğin korunmasına ve sürekliliğine yönelik yeniden canlandırma stratejileri geliştirilmiştir.
In this study first, the influences of the economic, social and cultural development and of the local and central management policies on the urban pattern are taken into account and the underlying reasons were defined and the differentiations caused by the urban space utilization were examined and the evaluations as to spatial transformation and change in the historical urban cores were made. Depending on the findings of urban vitality assessment and survey results in the İstanbul historical center, the revitalisation proposals for providing the vitality and viability of historical urban cores had been developed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Şehir eski merkezleri, Yeniden canlandırma, Şehirsel canlılık, Historical Urban Cores, Revitalization, Urban Vitality
Alıntı