Kanat Profil Tasarımı İçin Genetik Algoritma Ve Artık Düzeltme Yöntemi

dc.contributor.advisor Meriç, R. Alsan tr_TR
dc.contributor.author Tutkun, Bülent tr_TR
dc.contributor.department Uzay Mühendisliği ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Space Sciences and Technology en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-06T13:52:15Z
dc.date.available 2015-10-06T13:52:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Hava-uzay alanında tasarımlanan kanat profil şekilleri performans ve ihtiyaçların karşılanması açısından hayati rol oynar. Bu nedenle bu konuda bir çok çaba harcanmaktadır. Yeni bir kanat profil şekli tasarlarken, araştırmacılar genellikle optimizasyon veya ters tasarım tekniklerini kullanırlar. Optimizasyonda taşıma, sürükleme ve moment gibi profile ait bazı parametreler minimize veya maksimize edilmeye çalışılır. Halbuki, ters tasarımda ise verilen bir parametre için, (bu genellikle basınç dağılımıdır) o parametreyi sağlayan profil şekli bulunmaya çalışılır. Bu çalışmada, verilen hedef değerleri sağlayan bir profil geometrisi iki farklı ters tasarım yöntemi ile elde edilmiştir. İki yöntemin sahip olduğu algoritmalarda farklıdır. İlk yöntem genetik algoritma kullanmaktadır. Bu yöntemde ayrıca, şekil parametrelerini azaltmak için B-spline eğrilerinden yararlanılmıştır. Tasarlanan profil geometrisinin analizinde, Smith-Hess panel yöntemi kullanılmıştır. İkinci ters tasarım yönteminde, artık düzeltme algoritması kullanılmıştır. Belli bir profil geometrisi ile başlayarak (NACA 0012), hedef profil geometrisine ulaşılır. Y yönündeki farkları belirten ifade bir diferansiyel denklemdir. İlk olarak bu diferansiyel denklem sonlu farklar yaklaşımı kullanılarak ayrıklaştırılır. Daha sonra, elde edilen üç-bant katsayılar matrisi Thomas algoritmasının yardımıyla çözülür. Bu yöntemde birincisi gibi analiz için Smith-Hess panel yöntemini kullanır. tr_TR
dc.description.abstract In the field of aerospace, designed airfoil shapes play a crucial role in terms of performance and meeting the requirements. So, many efforts are put on this subject in aerospace. While designing a new airfoil shape, researchers generally use optimization or inverse design techniques. In optimization, some parameters ( lift, drag, moment, etc.) of the airfoil are tried to be minimized or maximized. However, in inverse design, an airfoil shape is designed for a given parameter (generally pressure distribution). In this work, two inverse design methods with different algorithms are used to design an airfoil geometry that fits to given target values. First method utilizes a genetic algorithm which is a search method. In the first method, also B-spline curves are used to decrease shape parameters. To analyze the designed airfoil geometries, Smith-Hess panel method is used. In second inverse design method, residual correction algorithm is utilized. Starting with an initial airfoil geometry (NACA 0012), target airfoil geometry is reached. The expression which define differences in Y axis is a differential equation. First, this differential equation is discritized with finite differences. Then obtained tri-diagonal coefficient matrix is solved with the Thomas Algorithm to give ’s. This method also uses Smith-Hess panel method to analyze the airfoils. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9600
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ters tasarım tr_TR
dc.subject genetik algoritma tr_TR
dc.subject B-spline tr_TR
dc.subject artık düzeltme yöntemi. tr_TR
dc.subject Inverse design en_US
dc.subject genetic algorithm en_US
dc.subject B-spline en_US
dc.subject residual correction method. en_US
dc.title Kanat Profil Tasarımı İçin Genetik Algoritma Ve Artık Düzeltme Yöntemi tr_TR
dc.title.alternative Genetic Algorithm And Residual Correction Method For Inverse Design Of Airfoils en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
1418.pdf
Boyut:
1.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama