Lpg Sektöründe Marka Ederi Konusunda Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alp, Mehtap
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, “marka ederi” kavramının önem kazandığı gözlemlenmektedir. Marka ederi bileşenlerinin incelenmesi ve ölçümlenmesi, işletmeler açısından oldukça önemlidir. Firmalar pazarlama fonksiyonlarını organize edebilmek, pazar fırsat ve tehditlerini saptayabilmek için kendi ve rakip firmaların markalarını analiz etmek zorundadırlar. Bu çalışmada; marka ederi ayrıntılı olarak incelenmiş, firma ve tüketiciye sağladığı katkılar ortaya konmuştur. Marka ederi bileşenlerini geliştirmek ve güçlü markalar yaratmanın yolları örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca, marka ederi bileşenlerini ölçmek için farklı yöntemler ele alınmıştır. Çalışmada “Türkiye Dökmegaz Pazarı” ele alınmış, bu pazarda en fazla pazar payına sahip dört firmanın marka ederi bileşenlerini ölçmek ve birbirleriyle kıyaslamak üzere bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırma kapsamındaki dört markanın “marka ederi bileşenleri” ölçümlenmiş ve birbirleriyle kıyaslanmıştır. Ayrıca, markaların birbirlerine göre konumları, konumlandırma haritaları ile ortaya konularak sonuç bölümünde markalara yönelik öneriler geliştirilmiştir.
It has been observed that “brand equity” gains more importance nowadays. Examining and measuring the assets for brand equity is very critical for the firms. The firms have to analyse both their and the rivals’ brands in order to organize the functions of marketing and to determine the market opportunities and threats. In this study it is dwelled on brand equity; value provided to firms and customers by brand equity is determined. Improving brand equity assets and building strong brands is explained with samples. Besides, different methods of measuring brand equity assets are examined. In this study, the “Bulk LPG Market in Turkey” is examined and a market research has been conducted to measure and compare the assets of brand equity of most preferred four brands. The brand equity of four brands is measured and compared. Besides, the positions of those brands are determined with positioning maps and in the conclusion part of the study suggestions to those brands are improved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Marka Ederi, Dökmegaz, Marka Ederi Bileşenleri, Brand Equity, Bulk LPG, Brand Equity Assets
Alıntı