Karma İşlevli Yapıların Kentsel Ve Mimari Tasarım Arakesitinde Kamu Yararı Gözetilerek İrdelenmesi: Zincirlikuyu-levent Aksı Örneği

dc.contributor.advisor Demır, Yuksel tr_TR
dc.contributor.author Akgun, Tugce Duyunc tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:39Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:39Z
dc.date.issued 2010-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, karma işlevli yapılar kamu yararı gözetilerek dünyadaki örneklerle karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Çalışma kapsamında pilot bölge olarak seçilen İstanbul Zincirlikuyu-Maslak Aksı detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmaya zemin oluşturması açısından karma işlevli yapıların ve karma kullanım fikrinin ortaya çıkış nedenlerini sorgulanmış, karma kullanımın yarar ve sakıncaları irdelenmiştir. Karma işlevli yapılar mimari ve kentsel tasarım ara kesitinde ele alınmış ve kamu yararı gözetilerek irdelemek üzere dünyadaki öncü örneklerle Türkiye’den seçilen pilot bölgede yer alan örnekler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Karşılaştırmada ilk olarak, dünyada ve Türkiye’de karma işlevli yapılarla ilgili yasal düzenlemelere bakılmıştır. Sonrasında dünyadaki ve Türkiye’deki örnekler parsel ve alan ölçeğinde olmak üzere iki farklı açıdan sayısal veriler üzerinden değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, ortaya çıkan net sayısal değerler Türkiye’deki durumu iyileştirmek açısından önemli bir veri sağladığı görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, mixed use projects are considered in terms of public profit. As part of study, the selected pilot region, Zincirlikuyu-Levent Axis, analysed in detail. As background for the study, the dynamics for the emergence of mixed use projects and mixed use idea are questioned. The advantages and disadvantages of mixed use projects are considered. Mixe use projects are handled in the intersection of architectural and urban design. In this context, mixed use projects from the pilot region are compared with the pioneer examples around the world. For the comparison, firts the legal arrangements,in the world and Turkey, are inquired. Then, the cases from Turkey and around the world are assessed regarding two different points in terms of numerical data. When compared with the studies in literature, the results in numerical data are important in order to improve the current character in Turkey. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3369
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Karma İşlevli Yapı tr_TR
dc.subject Kamu Yararı tr_TR
dc.subject Zincirlikuyu-Levent Aksı tr_TR
dc.subject Mixed Use Projects en_US
dc.subject Public Profit en_US
dc.subject Zincirlikuyu-Levent Axis en_US
dc.title Karma İşlevli Yapıların Kentsel Ve Mimari Tasarım Arakesitinde Kamu Yararı Gözetilerek İrdelenmesi: Zincirlikuyu-levent Aksı Örneği tr_TR
dc.title.alternative Considering Mixed Use Developments In The Urban And Architectural Design Intersection In Terms Of Public Profit: Zincirlikuyu-levent Axis Case Study en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10704.pdf
Boyut:
3.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama