Büyük Caddelerin Gelişimi Ve Çağdaş Tasarım Kriterlerince Değerlendirilmesi İstanbul,şişli- Cumhuriyet Ve Halaskargazi Caddeleri Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-09-29
Yazarlar
Üzmez, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çağdaş kentsel yaşam düzeninde küresel ekonomik yapılanma içinde yer edinmeye çalışan tüm dünya kentlerinde ‘kentin mekan kalitesi’ kavramından bahsedilmektedir. Bu noktada; kentlerin tarihi ve yeni kent merkezleri, kent kimliğini vurgulayan mekansal öğeleri, kent yaşamının aktif olduğu çağdaş kamusal alanları ve tüm bunların tutkalı sayılabilecek yaşayan ve iyi planlanmış caddelerin tasarım kriterleri, bakım ve yönetim organizasyonları önem kazanmıştır. Çalışma kapsamında metropollerde kentsel estetik ve imajın simgesi haline gelmiş Büyük caddelerin mekansal ve işlevsel özellikleri konu edilecek ve tarihsel gelişim sürecinin ardından evrensel tasarım kriterleri belirlenmeye çalışılacaktır. Dünya örnekleri ile desteklenen hipotez, alan çalışması olarak İstanbul Şişli-Cumhuriyet ve Halaskargazi caddelerini ele almıştır.
In modern city life concept, for the cities who intends to participate in global economical union, ‘The Spatial Quality of Cities’ is to be mentioned in operational guidelines. Accordingly; maintenance and administiration of the design concept, in historical city center, modern public space and the streets as conjunction between all the city elements, has to be reconsidered to obtain livable places. In the content of the study; the spatial and functional values of Great Streets will be indicated after an observation of historical background and modern urban design criteria. Throughout the study; the international examples of Great Streets symbolizing the urban identity and aesthetics, and as case study İstanbul Şişli-Cumhuriyet ve Halaskargazi Streets have examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
rihsel kent ve caddeler, çağdaş kent yaşamı, kamusal alan, büyük caddeler, kent tasarımında sokak ve caddeler, Şişli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Historical city and streets, modern city life, public space, great streets, urban street, Şişli, Cumhuriyet Street, Halaskargazi Street
Alıntı