Bir Toplu Taşım Aracının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Çarpışma Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kahraman, Adil Alpaslan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada bir tramvay aracının çarpışma analizi Ansys 5.5.1 sonlu eleman yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Aracın 3 boyutlu bilgisayar modeli çarpışma analizinde kullanılmıştır. Tramvay aracının gövdesi Ansys eleman kütüphanesinde bulunan kiriş elemanlar kullanılarak yapılmıştır.Çalışmanın amacı, bu tarz bir analizi normal boyutlarda gerçek yapmak hem çok zor hem de çok masraflı olduğundan dolayı çarpışma testlerine bir yaklaşım yapmaktır. Analiz sonuçları zayıf parça veya gövde elemanlarının tespitinde faydalı olacaktır. Analiz sonuçları araç gövdesi deformasyonlarını, gerilme dağılımlarını ve toplam yerdeğiştirmesini vermektedir. Test sonuçları kapı kirişleri ve aracın ön gövdesinin plastik deformasyonlar açısından kritik bölgeler olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar beklenen sonuçlardır ve analiz sonuçlarına göre araçta yapısal iyileştirilmelere gidilmesi gerekmektedir. Tavsiye edilen iyileştirmeler çalışmada belirtilmiştir.
In this thesis, the crash analysis of a tramcar vehicle is performed using Ansys 5.5.1 finite element analysis program. The 3-D model of the vehicle is used in order to do analysis. The frame of the tramcar is modeled by using the beam elements in the Ansys element library. Since the traditional crash test of a tramcar vehicle is very expensive and very hard to do, thus this thesis is devoted to make an approach to crash test. The analysis results will be useful for determining the weak parts and components of the body. The analysis results give the deformations, the stress distributions and the total displacements on the vehicle frame. The results show that the door beams and frontal part of the vehicle are critical for the aspect of plastic deformations. These are expected results and according to results structural changes and improvements must be done on the car body. Recommended improvements and changes are presented in the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Sonlu eleman yöntemi, Akma gerilmesi, Plastik birim uzama, Plastik iş, Pekleşme, Finite element method, Yield stress, Plastic strain, Plastic work, Hardening
Alıntı