İstanbul Levent Bölgesindeki Gayrimenkul Pazarı Ve Karma Kullanımlı Bir Yatırım Projesinin Finansal Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İnal, Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstanbul’un Merkezi İş Alanı (MİA) 1900’lu yılların başında Karaköy civarında kurulmuştur. Bu merkez, 1950’lerde Taksim-Şişli’ye yönelmiş ve bugün bulunduğu alan olan Maslak-Esentepe hattına taşınmıştır. Bugünün İstanbul’unun merkezi iş alanı, şehrin Avrupa yakasındaki Mecidiyeköy Maslak arasındaki Büyükdere Caddesi boyunca uzanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Büyükdere aksı üzerinde gelişen Levent MİA’da yer alan konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi projeleri incelenerek geniş çapta bir pazar araştırması yapılmıştır. Stratejik planlamanın içeriğinden bahsedilerek, planlamadaki önemli bir başlık olan pazar araştırmanın gayrimenkul geliştirme projelerindeki önemi anlatılmıştır. Bu doğrultuda inceleme alanın tanımlanmış, coğrafi ve sektörel bütün tanımları yapılmıştır. Belirli bir süre kapsamında yapılan bu incelemelerde arzın ve talebin belirlenmesine yönelik daha önce hazırlanan sorulara doğru cevaplar bulmaya çalışılmıştır. Seçilen çalışma alanındaki yakın çevre analizi ve yapılaşma koşulları ile beraber piyasanın öngördüğü projeksiyonlar yapılarak karma kullanımlı bir yatırım projesi geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin ışığında yapılan analizlere göre oluşturulan projenin bugünkü değeri ile arazinin değeri elde edilmiştir.
Istanbul Central Bussines District (CBD) was establihed in Karakoy early 1900 and started to seperate towards Taksim-Şişli in 1950’s. After 1990’s Buyukdere Street became the axis of Levent CBD. This study is prepeared in order to describe the market researches and feasibility analysis regarding to residential and commercial real estate projects in this region. Srategical planning is described, the importance of the market research in strategical planning are mentioned. The case study is described in Levent CBD, the land investigated completely, geografical and sectoral definition are mentioned. According to market research analysis, suggestions are given for the possible development projects. The general evaluation of the thesis study is done, the results and consequences of the study is mentioned. The feasibility study provided to realise the net present value of the project and market price of the land in Levent.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Pazar Araştırma, Stratejik Planlama, Fizibilite Analizi, Karma Kullanım, Gayrimenkul Yatırımı, Levent MİA, İstanbul, Market Research, Strategiacal Planning, Feasibility Study, Mixed Use Project, Property Investment, Levent CBD, İstanbul
Alıntı