Sıfır Ara Sıklıklı İkinci Harmonik Pompalamalı Sige Alıcı-verici Tümdevresi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2016-09-07
Yazarlar
Güvenç, Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Sıfır ara sıklıklı bir alıcı-verici topolojisinin tek bir tümdevre üzerinde tümleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu alıcı yapılarının en önemli sorunlarından biri olan DC Dengesizlik sorununa çözüm sunmak amacıyla, ikinci harmonik karıştırma tekniğini kullanan yeni bir karıştırıcı topolojisi önerilmiştir. Önerilen karıştırıcı topolojisi, ikinci harmonik sıfır ara sıklıklı alıcılardaki DC Dengesizlik sorununun temel nedeni olan Yerel Osilatör işaretinin ikinci harmoniğinin sızmasını bastırmaya yarayan özel bir mekanizma barındırmaktadır. Topoloji aynı zamanda sabit akım tüketerek, gürültülü karıştırma işlemi ile besleme hatları arasında etkili bir yalıtım sağlamaktadır. Önerilen karıştırıcının devre analizi yapılmış ve en iyi kutuplama koşulları incelenmiştir. Devre SiGe BiCMOS süreci ile gerçeklenerek test tümdevresi üzerinde ölçümler yapılmıştır. Ölçüm sonuçlarının, yapılan analiz ve benzetim sonuçları ile uyumlu olduğu gösterilmiştir.
It is aimed to integrate a zero-IF receiver topology on a single integrated circuit. A new mixer topology is proposed, which is using second harmonic mixing technique to provide a solution to the well known DC Offset problem of this kind of receivers. The proposed mixer topology involves a unique mechanism to suppress the leakage of the second harmonic of the Local Oscillator signal, which is the main reason of the DC Offset problem in second harmonic zero-IF receivers. The topology also provides an adequate isolation of the noisy mixing operation from the supply lines by consuming a constant current. Circuit analysis are performed on the proposed mixer and the optimum biasing conditions are investigated. The circuit is realized with a SiGe BiCMOS process and the test IC is measured. It is shown that the measurement results are in agreement with the analysis and simulation results.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
DC Dengesizlik, Sıfır Ara Sıklıklı Alıcı, İkinci Harmonik Karıştırma, DC Offset, Zero-IF Receiver, Second Harmonic Mixing
Alıntı