Dışarıdan Şarj Edilebilen Hibrit Elektrikli Araç İle Menzil Artırıcılı Elektrikli Araç Konseptlerinin Karşılaştırmalı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Güner, Cenk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması kapsamında, dışarıdan şarj edilebilen hibrit elektrikli araç ile menzil artırıcılı elektrikli araç konseptlerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Dışarıdan şarj edilebilen hibrit elektrikli araç için Toyota Prius Plug-in Hybrid ve menzil artırıcılı elektrikli araç için ise Chevrolet Volt binek araçları seçilmiştir. Konuyla ilgili literatür araştırması yapılmış ve konuya ilişkin terminoloji açıklanmıştır. Tezde analizi yapılacak araçların kısa geçmişleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesinin ardından, elde edilen veriler ve bilgiler doğrultusunda, araçların bilgisayar modellemeleri yapılmıştır. AVL Cruise taşıt simülasyon programında modellemelerin tamamlanmasının ardından, performans ve ekonomi değerlendirmeleri için, araçlar Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi(NEDC)’ni koşturulmuşlardır. Çevrimin sonuçları doğrultusunda gerekli analizler ve kıyaslamalar yapılarak, her iki araç konseptinin de otomotiv endüstrisine ve kullanıcısına neler katabileceği değerlendirilmiştir.
In the content of this thesis, analysis and comparison of plug-in hybrid vehicle and extended range electric vehicle concepts is made. Fort he analysis of plug-in hybrid vehicle, Toyota Prius Plug-in Hybrid is choosen, where Chevrolet Volt is choosen fort he analysis of extended range electric vehicle. The literature review about the context is made and relevant terminology is explained. After the examination of the short history and working principles of the choosen cars for the study, computer models of vehicles are made, in the presence of the technical data obtained. After the completion of the modelling in AVL Cruise vehicle simulation program, vehicles are run the New European Driving Cycle(NEDC), in order to examine the performance and economy characteristics. In the presence of the results obtained by the cycle run, necessary analysis and comparisons are made and the advantages of each concept fort he automotive industry and customers are considered.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
otomotiv, hibrit, menzil, elektrikli, araç, automotive, hybrid, range, electrıc, vehicle
Alıntı