Dimetilaminoetiltiyo Grupları İçeren Asimetrik Porfirazinler

dc.contributor.advisor Hamuryudan, Esin tr_TR
dc.contributor.author Korkmaz, Nurten tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:30:18Z
dc.date.available 2015-12-08T07:30:18Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ftalosiyanin-porfirazin hibrit yapısının sentezi bis(2-dimetilaminoetiltiyo)maleonitril ve ftalonitrilin reaksiyonu ile gerçekleştirilmiştir. İki farklı doymamış 1,2-dinitril türevlerinin kondenzasyonu sonucunda 6 farklı izomer karışımı oluşmaktadır. Ftalonitril ve bis(2-dimetilaminoetiltiyo) maleonitril’in reaksiyonu ile MgPz elde edilmiştir. Oluşabilecek altı farklı izomer karışımı yerine, istenilen 3A:1B yapısındaki asimetrik porfirazini elde etmek için ftalonitril 25:1 gibi yüksek oranda kullanılmıştır. MgPz’deki asimetrik olarak sübstitüe dimetilaminoetil grupları alkil halojenürlerle reaksiyona sokularak, bilinen organik solventlerde çözünebilen kuarterner amonyum gruplarının oluşturulmasına son derece uygundur. Bu amaçla MgPz metil iyodür ile reaksiyona sokularak iki tane kuarterner amonyum grubu taşıyan [(MgPzq)2+.2I-] elde edilmiştir. MgPz’nin metalsiz türevine dönüştürülmesi trifloroasetik asit ile başarılmıştır. Diğer metal türevlerinin eldesinde metalsiz porfirazin başlangıç maddesidir. Bu yönteme örnek olarak CoPz ve ZnPz hazırlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, The synthesis of phthalocynanine-porphyrazine hybrid structures started with the cocyclization of bis(2-dimethylaminoethylthio) maleonitrile with phthalonitrile. The condensation of two unsaturated 1, 2-dicyano derivatives will cause a reaction mixture which contains six different isomers. MgPz has been synthesized through the reaction of phthalonitrile with bis(2-dimethylaminoethylthio) maleonitrile. In order two prevent the formation of all six products described above, phtalonitrile is taken in excees (25 mmol phthalonitrile, 1 mmol bis(2-dimethylaminoethylthio) maleonitrile). Dimethylaminoethyl subtituents of MgPz, which lead to solubility in common organic solvents, are extremely suitable for conversion into quaternary ammonium groups by alkyl halides. When MgPz was treated with methyliodide the hygroscopic Pz with two quaternary ammonium groups [(MgPzq)2+.2I-] was obtained. Demetallization of MgPz to metal-free derivative H2Pz was accomplished in trifluoroacetic acid. H2Pz is the starting point for the incorporation of different metal ions into the porphyrazine core. As examples of divalent metal Pz derivatives, CoPz and ZnPz were obtained from H2Pz. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11097
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Porfirazin tr_TR
dc.subject Magnezyum tr_TR
dc.subject Çinko tr_TR
dc.subject Kobalt tr_TR
dc.subject Porphyrazine en_US
dc.subject Magnesium en_US
dc.subject Zinc en_US
dc.subject Cobalt en_US
dc.title Dimetilaminoetiltiyo Grupları İçeren Asimetrik Porfirazinler tr_TR
dc.title.alternative Dimethylaminoethylthio-substituted Unsymmetrical Porphyrazines en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
906.pdf
Boyut:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama