Buzdolabında Çok Eksenli Menteşe Mekanizması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Sarı, Mürvet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, solo buzdolaplarının ankastre buzdolabı gibi kullanımını sağlamak ve belirli montaj ölçüsü kısıtlarıyla bu ürünleri mobilya içerisine hem yüzey olacak şekilde gömebilmek amacıyla çok eksenli menteşe tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım yapılırken kollu mekanizmalar incelenmiş ve özellikle dört kollu ve altı kollu mekanizmaların yapıları incelenmiştir. Bu mekanizma yapıları ve buzdolabı için tasarım kısıtları kullanılarak uygun mekanizmalar modellenmiştir. Altı kollu mekanizmanın problemin çözümüne yönelik en uygun çözüm olduğu belirlenerek bu mekanizmanın prototiplenmesi gerçekleştirilmiştir. Prototipleme sonrasında menteşe uzuvlarının dönme noktalarında meydana gelen kaçıklıkların sisteme etkisi gözlemlenmiş ve bu gözlemler doğrultusunda imalat kriterleri belirlenmiştir. Menteşe mekanizasının imalatının kolay ve seri üretime uygun olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen kapı ağırlığı değerine göre mekanizmanın sonlu elemanlar modeli oluşturularak mukavemet ve seğim analizleri yapılmış ve sistem doğrulanmıştır. Buzdolabında sızdırmazlık görevi gören kapı contasının ezilmemesi için uygun tasarım yapılmıştır. Ayrıca buzdolabı kapısında bulunan görüntüleme ünitesine giden kabloların, menteşenin yapmış olduğu deplasmandan zarar görmemesi için kablo motaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sayesinde; “müşteri tarafından belirlenmiş ölçü sınırları ve tasarım parametreleri gözönünde bulundurularak konstrüksiyon oluşturma konusunda” bir tez oluşturulmuştur.
In this study multi-axis hinge mechanism is designed for using stand alone refrigerator as embedded-type refrigerator and mount them in furniture as on same surface.During this design study, bar mechanism , especially the structure of four and six bar mechanisms, are researched. These mechanisms are designed for refrigerator depending on dimensional limitations. Six bar mechanism is prefered because it is the best solution for this problem and this mechanism is prototyped. After prototyping, the dimensional problems results in breaking of mechanism path are and manufacturing criteria for this hinge is listed. The hinge mechanism design is considered for easy manufacturing and suitable for mass production. At certain refrigerator door weight, finite element model is used for mechanism and strength and displacement analysis are completed. Correct model of mechanism design is done for preventing the damage of gasket on refrigerator door. In addition, cable mounting for display unit which is placed on refrigerator door is studied. At the end of this study, a thesis is written as “ construction which depends on dimensional liminations and design parameter that is determined by customer ”.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
menteşe, kollu mekanizmalar, hinge, bar mechanism
Alıntı