Türk - Hırvat Karayolları Teknik Şartnamelerinin Toprak İşleri Açısından Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Şahinkaya, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de karayolları yapımında kullanılan Karayolları Teknik Şartnamesi ile, son dönemde Balkanlarda yapılan karayollarında kullanılan Hırvat Teknik Şartnamesi toprak işleri açısından, kazı ve dolgu işleri temel olarak incelenmiştir. Tezde her iki şartnamede geçen malzeme tanımları, iş yapım yöntemleri ve kalite kontrol limitleri ele alınmış, kazı ve dolgu işleri hakkında genel bilgiler, yapım sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar, yapım sonrasında imalatın kalitesinin korunması için yapılması gereken testler açıklanmış ve değerlendirilmiştir. Her iki şartnamedeki kazı sınıfları tanımlanmış ve birbiriyle eşleştirilmiştir. Dolgu malzemesi gereksinimleri, malzeme kullanılabilirlikleri incelenmiştir. Taşımalarda örnek bir senaryo hazırlanmış, aynı miktardaki kazı, taşıma ve dolgu işlemi her iki şartnamenin birim fiyat tanımlarına ve formüllerine göre maliyet açısından karşılaştırılmıştır. Her iki şartnamedeki kalite kontrol deneyleri eşleştirilmiş, imalatların yapımına ait kalite koşulları değerlendirilmiştir.
In this study, a comparision between Turkish and Crotian Highway Technical Specifications is applied in terms of earthworks discipline. The comparision between Turkish and Croatian Highway Technical Specifications in earthworks are studied into four sections, excavation works, embankment works, hauling and quality control tests. Excavation classes are described and matched with each other for both specifications for their properties and definitons. Construction of embankments, embankment classes and definitions are pointed, suitable fill material properties are defined and compared for Turkish and Croatian Highway Technical Specifications. Material requirements and descriptions, construction methods and quality control limits of both technical specifications are covered and compared in detail. Advantages and disadvantages of each specification are mentioned with the effects of requirements engineering and cost approach.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Teknik şartnameler, Karayolları, Toprak işleri, Technical Specifications, Highways, Earthworks
Alıntı