Bazı Alfa,beta-konjuge Dikarbonil Bileşiklerinin Diazobiskarbonil Bileşikleriyle Reaksiyonları

dc.contributor.advisor Anaç, Olcay tr_TR
dc.contributor.author Aldaş, Özlem tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:07Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract α, β-doymamış karbonil bileşiklerinden ve metallo karbenoid bileşiklerinden türetilmiş karbonil yilidlerin, [1,5]-elektrosiklik halka kapanması reaksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için, α, β-doymamış karbonil bileşiklerinin, β-pozisyonlarında, uygun geometriye sahip bir hidrojen taşımaları ve ayrıca bu bileşiklerin, s-cis konformasyonunda olmaları gerekmektedir. α, β-doymamış ketonların ve α, β-doymamış esterlerin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, diazo karbonil bileşikleri ile (örneğin dimetil diazomalonat) ağırlıklı olarak dihidrofuran türevlerini oluşturduğu gözlenmiştir. Dihidrofuran ürünlerinin, aynı zamanda, ileri reaksiyonları da mevcut reaksiyon koşullarında gerçekleştirebildikleri gözlenmiştir. α, β-Enallerin ise, dihidrofuran türevleri yerine, yine karbonil yilid üzerinden, 1,3-dioksolleri oluşturduğu anlaşılmıştır. Önceki çalışmalara paralel olarak bu tez çalışmasında, α, β-doymamış dikarbonil bileşiklerinin, Cu(acac)2 katalizörü varlığında, dimetil diazomalonat ile reaksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, sadece karbonillerde farklılık gösteren ve β-konumunda fenil grubu içeren iki adet α, β-doymamış dikarbonil bileşiği (benziliden asetilaseton ve etil asetobenzilidenasetat) ile kıyaslama amacıyla etil sinnamat sentezlenmiş ve bileşiklerin spektroskopik olarak tanımlanmaları yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract For the 1,5-electrocyclization reactions of carbonyl ylides derived from alpha,beta-unsaturated carbonyl compounds and metallo carbenoid species to proceed, it is reported that the alpa,beta-unsaturated carbonyl compounds must have hydrogen atom at their β-position with suitable geometry and also, they should favor s-cis conformation. In these studies, Cu(II) acetylacetonato catalyzed decompositions of diazo carbonyl compounds, such as dimethyl diazomalonate, in the presence of alpha,beta-unsaturated ketones and esters, were reported to yield mainly dihydrofuran derivatives. The products were reported to be capable of further reactions, as well. In this thesis, Cu(II) acetylacetonato catalyzed decompositions of dimethyl diazomalonate, in the presence of alpha,beta-unsaturated dicarbonyl compounds were performed. For this reason, two similar alpha,beta-unsaturated dicarbonyl compounds (benzylidene acetylacetone, ethyl acetobenzylidene acetate), having phenyl group at their β-position and having different carbonyl groups, and also, ethyl cinnamate for comparison, were synthesized. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7475
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject alfa tr_TR
dc.subject beta-doymamış dikarbonil bileşikleri tr_TR
dc.subject dimetil diazomalonat tr_TR
dc.subject Cu(II) asetil asetonat katalizörü tr_TR
dc.subject alpha en_US
dc.subject beta-unsaturated dicarbonyl compounds en_US
dc.subject dimethyl diazomalonate en_US
dc.subject Cu(II) acetylacetonato catalyst en_US
dc.title Bazı Alfa,beta-konjuge Dikarbonil Bileşiklerinin Diazobiskarbonil Bileşikleriyle Reaksiyonları tr_TR
dc.title.alternative Reactions Of Alpha,beta-conjugated Dicarbonyl Compounds With Diazobiscarbonyl Compounds en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7280.pdf
Boyut:
1.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama