Asma Köprülerde Projelendirme Ve Uygulama Tekniklerinin Lillebaelt Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Örnekleri İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İbrahimoğlu, F. Fırat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada , dünyada ve ülkemizde ihtiyacı ve kullanımı oldukça artan ve yaygınlaşan asma köprülerin proje ve uygulama süreçleri bakımından incelenmesi ve bu sistemlerin ülkemizdeki bilgi birikimi, teknoloji düzeyi ve konu ile ilgili araştırmaların arttırılması ile uygulanabileceğini vurgulamaktır. Çalışma giriş ve sonuç bölümlerini de kapsayan sekiz ana başlık altında incelenmiş olup, köprülerin gelişimi ve tarihçesinin incelendiği ikinci bölümü devamından itibaren günümüzde yer alan asma köprüler, projelendirme ve uygulama hiyerarşisine sadık kalınarak sırası ile; asma köprülerin genel tasarım esasları, köprü alt yapısı, asma köprü üstyapısı, asma sistem montajı ve asma köprü ekipmanları olarak incelenmiştir.
In this thesis, according to the usage and necessities in the world and in our country suspension bridges have been studied by researching their design and construction tecniques in order to determine that they can be succesfully desing and construct in our country depending on knowladge, experience and researches if enough can be made. The study is based on eight chapters including the introduction and conclusion chapters and after the second chapter in which the historical development and the history of the bridges have been researched, suspension bridges have been researched according to their design and construction hierarchy by the following topics as; general design basis, bridge infra structures, suspension bridges super structures, assembly of the suspension super structure and the equipment of the suspension bridges.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Köprülerin tarihçesi, Asma köprü tasarımı, Köprü alt yapısı, Asma köprü üst yapısı, Asma sistem montajı, History of the bridges, Design of the suspension bridges, Infra structures of the bridges, Super strucure of the suspension bridges, Assembly of the suspension bridges.
Alıntı